EURATECH 2005

Související článek - časopis 112 (7/2005)

Mezinárodní cvičení EURATECH 2005

Ve dnech 10. až 14. dubna 2005 se ve Francii uskutečnilo mezinárodní cvičení Euratech 2005, které bylo jedním z řady cvičení pořádaných příslušnou komisí EU v roce 2005. Hlavním organizátorem a účastníkem cvičení byla Francie, dalšími aktivními účastníky byly SRN, Itálie, Belgie a Česká republika.

Místem cvičení bylo městečko Portes-les-Valence, jež je periferií města Valence, které se nachází v departmentu Drome asi 100 km jižně od Lyonu. Speciální odřad českých hasičů se vydal na cestu dne 9. dubna 2005 a po trase Brno, Praha, Rozvadov, Norimberk, Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse, Lyon dorazil do Valence po absolvování 1600 km a po 26 hodinách strávených na silnici. Domníváme se, že v reálné situaci by mělo smysl posílat do zahraničí obdobnou techniku do vzdálenosti max. 1000 km. Při větších vzdálenostech by se mělo přihlédnou k efektivnosti celé akce a v případě nutnosti transport řešit letecky.

Námět a cíl cvičení

Námětem cvičení byla rozsáhlá průmyslová havárie v chemické továrně s únikem nebezpečných chemických látek. Po vykolejení železničního vagónu následoval rozsáhlý požár s explozí, při němž zůstávaly desítky mrtvých a raněných osob. Aby se zabránilo úniku toxických produktů, bylo třeba utěsnit další poškozené vagóny. Oblak toxických plynů ohrožoval obyvatelstvo. Při vlastním zásahu byly vyzkoušeny činnosti zasahujících jednotek jako vytyčení zón, lékařská první pomoc a třídění raněných s následnou dekontaminací, evakuace popálených a raněných a toxickou látkou zasažených osob. Byl procvičován chemický průzkum s identifikací a detekcí toxických par a plynů nebezpečných chemických látek, dekontaminace zasahujících jednotek a obyvatelstva a jejich evakuace, likvidace kapalných a pevných toxických produktů a dekontaminace terénu. Cvičení mělo čtyři stupně a konalo se ve dvou denních periodách, po kterých bylo vždy přerušeno. Hlavním cílem cvičení bylo:

aktivovat mechanizmy evropské ochrany obyvatelstva,
testovat schopnosti zásahu členských států,
testovat v reálném čase transport požadovaných sil a prostředků a jejich integraci,
koordinovat síly a prostředky členských států zasahujících složek na národní a mezinárodní úrovni,
testovat modelový systém unášení toxického oblaku,
testovat schopnosti mobilních monitorovacích a detekční prostředků a jejich kompatibilitu,
testovat schopnosti zdravotnické služby zvládnout přímé a nepřímé účinky následků průmyslové havárie,
testovat možnosti a procesy v oblasti evakuace a omezujících opatření v nebezpečné zóně.

Ocenění vysoké profesionality

Český tým byl reprezentován speciálním odřadem, který tvořilo 11 příslušníků HZS Jihomoravského kraje s velitelem mjr. Milanem Skalníkem a zástupcem velitele pplk. Ing. Stanislavem Vavrečkou. Tým doplnil mjr. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje, který při cvičení plnil roli styčného důstojníka. Česká delegace ve Francii byla vedena pplk. Ing. Zdeňkem Vlkojanem, ředitelem HZS Jihomoravského kraje. Členem organizačního výboru cvičení a zároveň pozorovatelem za ČR byl npor. Ing. Jiří Matějka.

Speciální odřad při zásahu zabezpečoval dekontaminaci obyvatelstva, čemuž také odpovídalo jeho technické vybavení:

nosič kontejneru, typ MAN, TGA 26.430,
kontejner pro nouzové přežití, typ KANP 50,
stanoviště dekontaminace osob, typ SDO-2,
CAS 24, MAN LE 2000,
SEAT Alhambra.
Náš tým plnil úkoly spojené s dekontaminací obyvatelstva, takže jednotliví členové museli zvládnout stavbu stanoviště dekontaminace osob SDO-2, instalaci přídavných technologií, komplexní provoz zařízení a správné postupy při dekontaminaci. Pro účely cvičení bylo k dispozici několik stovek figurantů, z nichž více než 100 prošlo zařízením SDO-2. Po vlastní dekontaminaci a obléknutí do náhradního oblečení byli figuranti odváženi do tzv. "medical post" k dalšímu ošetření. A když automobil pro odvoz nebyl k dispozici, mohli být ošetřeni nebo si odpočinout ve stanu, který byl součástí kontejneru pro nouzové přežití. Takový kompletní servis však neměl každý tým. Přítomnost kontejneru pro nouzové přežití se sociálním zázemím jako součást stanoviště dekontaminace osob dokazuje, že čeští hasiči vnímají dekontaminaci v širších souvislostech. Jednoduchost a rychlost stavby stanoviště dekontaminace osob, sofistikovaná technologie, komplexní servis umožňující nezávislost na dalším týmu a vysoká profesionalita českého speciálního odřadu byly hlavními důvody, proč jsme si zasloužili pochvalu francouzského ministra vnitra Dominiqa de Villepina, který si s velkým zájmem prohlédl techniku českého týmu. Přitom nezapomněl připomenout zásluhy českých hasičů na likvidaci následků katastrofálních povodní ve Francii na konci roku 2003.

Cenné poznatky a zkušennosti

Francie byla reprezentována jednotkami civilní ochrany a hasičů, které zabezpečovaly vlastní zásah, předlékařskou první pomoc, detekci a identifikaci na místě zásahu, dekontaminaci vlastních jednotek a dekontaminaci raněných obyvatel, provoz "medical post", a velitelskými posty ve štábu, lokálním informačním centru a na místě zásahu. Velice silný a výborně vybavený tým předvedli němečtí kolegové, kteří se zúčastnili cvičení s polní a mobilní chemickou laboratoří, která byla vybavena nejmodernějšími analytickými a detekčními přístroji. Detekční tým měli na cvičení také Belgičané. Dekontaminaci raněných zajišťovali vedle Francouzů i Italové.

Komunikace probíhala po ose velitel zásahu, lokální operační a informační centrum, národní operační a informační centrum (Francie), monitorovací informační centrum Brusel, OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR (operační a informační střediska členských států) a zpět. Pro všechny týmy jistě měly význam osoby styčných důstojníků štábu, kteří mimo jiné zabezpečovali informační propojení mezi štábem a národním týmem. Významnou pomocí bylo, že každý tým obdržel styčného důstojníka francouzské národnosti, který pomáhal veliteli odřadu organizovat činnost a komunikovat s francouzskými veliteli, kteří neuměli anglicky. Pro velitele odřadu a národního styčného důstojníka byla naprosto nepostradatelná angličtina nebo ještě lépe, francouzština.

Zajímavé byly také poznatky ze štábu cvičení, kde samotná organizační struktura štábu je skoro stejná jako u nás, technická podpora jeho činnosti je však ve Francii na nesrovnatelně vyšší úrovni (velitelské vozy, přenosy obrazu z místa zásahu na štáb, kompletní GIS na místě zásahu, spojové vozy, zázemí apod.). Ve srovnání s Francií čeští hasiči mají srovnatelné technické vybavení a mohou se opřít o schopnosti družstev a čet, ale na úrovni štábu lze stále co dohánět jak technicky, tak organizačně. Pro transport těžce raněných a popálených osob bylo nasazeno letadlo německé Luftwaffe A 300 Airbus, typ "jumbo jet" s nejmodernějším zdravotnickým zázemím.

Ne všechny činnosti jednotlivých národních týmů byly prováděny ideálně nebo metodicky správně. Chybou bylo rozdělení cvičení na čtyři tematické oblasti. Lepší by bylo se striktně držet časové návaznosti jednotlivých činností. Při vlastním zásahu nebyla striktně dodržována taktika zejména v souvislosti s použitými ochrannými prostředky, způsobem vytyčením nebezpečné zóny a pozdním nasazením chemického průzkumu. Stanoviště dekontaminace byla rozmístěna více s ohledem na přístupnost médií než s ohledem na taktiku zásahu a bezpečnost. Řadu chyb jsme odhalili jak při dekontaminaci zasahujících jednotek, tak dekontaminaci obyvatelstva. Dekontaminace techniky nebyla prováděna vůbec.

Nutnost mezinárodní spolupráce

Náklady na mezinárodní cvičení Euratech 2005, které dosáhly hodnoty 1,3 mil. EUR, jsou hrazeny z fondů EU. Cvičení se mimo jiné jako pozorovatelé zúčastnili odborníci z více než dvaceti zemí světa. Vedle francouzského ministra vnitra se mezinárodního cvičení Euratech 2005 zúčastnili i ministři vnitra Německa a Belgie. Na začátku cvičení byla pořádána tisková konference, která odstartovala bombastickou medializaci cvičení. Rozhovory pro televize TF3, TF5 a Euronews, dále pro ČTK nebo Radiožurnál se staly naším druhým zaměstnáním. Po příjezdu domů byli členové "brněnského týmu" pozváni do dvou pořadů České televize.

Organizačně velice dobře připravené cvičení dokázalo nutnost mezinárodní spolupráce na poli civilní ochrany. Všechny naše poznatky ze cvičení se staly součástí našeho reportu ke cvičení Euratech 2005, protože nejen vysoké ohodnocení významu cvičení, ale hlavně poctivý rozbor nedostatků mohou posunout mezinárodní spolupráci na poli eliminace průmyslových havárií dále.

Autoři:
pplk. Ing. Stanislav Vavrečka, mjr. Milan Skalník, mjr. Ing. Miroslav Lukeš, npor. Ing. Jiří Matějka,
foto npor. Ing. Jiří Matějka

kategorie: EURATECH 2005