Makedonská republika - srpen 2000

Český vrtulník přiletěl první - Pomoc Makedonii

19. srpna 2000 ve večerních hodinách byla Letecká služba Policie ČR požádána ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR o vyslání vrtulníku do Makedonie na hašení rozsáhlých požárů. Pomoc žádalo ministerstvo vnitra Makedonie cestou našeho zastupitelského úřadu v Bělehradě u diplomatické služby Ministerstva zahraničních věcí. V průběhu noci byla provedena kompletní příprava k vyslání speciálně vybaveného vrtulníku Letecké služby Policie ČR BELL 412 HP k hašení se zdvojenou letovou posádkou a technickým doprovodem.
Vrtulník odstartoval dne 20. srpna 2000 v 07.30 hodin ze základny Letecké služby Policie ČR v Praze a po mezipřistáních a doplnění paliva na letištích v Brně (08.35 - 09.38), Aradu (12.01 - 13.08) a Sofii (15.27 - 16.30) přistál vrtulník v 17.39 hodin v Makedonii na letišti Petrovec ve městě Skopje jako první zahraniční pomoc. Přelet si vyžádal celkem 10.09 hodin, z toho 06.56 hodin letového času.

Prostor nasazení vrtulníku byl v prvních dnech pomoci stanoven v oblasti obce Siričino. Ještě v den příletu provedla posádka průzkumný let v místě nasazení. Druhý den zahájila posádka vlastní letovou činnost za součinnosti s místními veliteli hasičů a policie. Vrtulník byl využíván k hašení požárů v těžko přístupném svažitém terénu. Speciální hasicí vak (BAMBI-VAK) umožnil v jednom náletu shodit na stanovené místo 800 l vody. V prvních dnech byla frekvence shozů vody velmi vysoká, vzhledem k možnosti využívání nedalekého vodního zdroje. Během jednoho cyklu doplnění paliva bylo prováděno až 20 takových náletů, což představuje vypuštění 16 tun vody.

Dne 26. srpna 2000 byla v důsledku prodloužení mise stávající čtyřčlenná posádka vystřídána čerstvým pětičlenným týmem pilotů a palubních inženýrů. Od 26. srpna 2000 působil vrtulník v oblasti obce Izvor ve vzdálenosti přibližně 50 km jižně od letiště Petrovec. Průběh hasicích akcí v této lokalitě byl komplikován nedostatkem vody na hašení, která musela být dopravována z jezera vzdáleného přes 10 km.

Vrtulník s letovou posádkou a technickým doprovodem (celkem 7 osob) odstartoval dne 1. září 2000 z letiště Petrovec a po konzultaci vývoje počasí nad Rumuskem a Maďarskem bylo rozhodnuto o setrvání vrtulníku na letišti v Sofii a dokončení přeletu zpět dne 2. září 2000. Vrtulník přistál v Praze Ruzyni dne 2. září 2000 v 17.50 hodin.


Vrtulník BELL 412 HP Letecké služby Policie ČR byl na místě zásahu jako první a současně v prvních deseti dnech i jediná zahraniční pomoc. Působení našeho týmu a rychlost realizace pomoci bylo velmi kladně hodnoceno místními občany a především představiteli policejních a záchranných složek. Denní nasazení vrtulníku při hašení lesních požárů bylo maximální, podle situace bylo prováděno od východu do západu slunce v rozsahu přibližně 8 - 10 letových hodin.

Vlastní nasazení bylo pro každého člena posádky naostro vůbec poprvé. V průběhu dne se často měnily podmínky, požářiště se po noci a po denním hašení zdála být menší, ale v důsledku větru docházelo opět k rozdmýchávání doutnajících prostorů. Posádka pracovala ve třech. Dva piloti, jeden palubní inženýr.

Nabírání vody byl nesložitější manévr, tzn. nad hladinou zpomalit až zavěsit se, jen tak škrtnout o vodu a naplnit vak, a potom navedení na cíl, je žádoucí trefit se do jádra požáru.

Vlastní činnost koordinoval místní policejní důstojník, který řídil pozemní jednotky a upřesňoval prostor hašení. S posádkou byl v neustálém spojení.

Začínalo se ráno kolem půl sedmé, následoval přelet do určené oblasti a stanovilo se, odkud se bude nabírat voda. Pak bylo zahájeno hašení a pokračovalo až do západu slunce.

Spokojenost s vrtulníkem BELL 412 HP byla maximální. Náročnost podmínek v Makedonii vyzkoušela, co vrtulník vydrží - od vysokých teplot přes opakované starty a přistání, změny režimů, horské podmínky apod., a to, co vydržel, je obdivuhodné. Spokojenost byla jak posádek, tak určitě i místních obyvatel, kteří viděli vrtulník Policie ČR pořád v činnosti nad požárem.

Situace v této oblasti byla velice špatná, na okolních srázech byly lokální požáry široké od desítek do stovek metrů, které se vzhledem k vanoucímu větru rychle šířily. Rozsah požárů byl obrovský. Činnost posádek komplikoval zejména dým, který byl v celé lokalitě a dohlednost byla velmi malá. Místní teploty dosahovaly kolem 40 oC. Vzdušné hašení je pro posádky velmi namáhavá činnost, vyžadující maximální pozornost a soustředění. To zde bylo velmi umocněno okolním prostředím - veliké vedro a štiplavý dým. Posádky se v průběhu dne musely pravidelně několikrát střídat.

Velkou předností bylo včasné rozhodnutí vedoucích pracovníků resortů o rychlém vyslání pomoci. Za dobu své činnosti a díky vycvičenosti posádek bylo provedeno 423 shozů, což představuje 338 400 l vody. Posádky dále přepravovaly místní hasiče a materiál do těžko přístupného terénu a evakuovaly ohrožené osoby (celkem bylo přepraveno 300 osob).

Přesto, že v průběhu rychlé přípravy i vlastním průběhu záchranných a hasebních prací se objevily nějaké, většinou staronové a dlouhodobé nedostatky, je třeba vysoce hodnotit práci jak létajícího, tak technického personálu Letecké služby Policie ČR, který se na akci podílel. Opětovně byla prokázána perfektní akceschopnost tohoto pohotovostního útvaru. Touto akcí byly prokázány dobré zkušenosti pracovníků i akceschopnost zainteresovaných útvarů a složek Ministerstva vnitra, Policie ČR a Ministerstva zahraničních věcí včetně zastupitelského úřadu v Bělehradě. Přestože naše materiální vybavenost nedosahuje úrovně ekonomicky vyspělejších států, ani praktické zkušenosti z podobných rozsáhlých akcí (mimo povodní, na ty jsme si už sáhli), asi nejsou dosud na potřebné výši, rozhodně se nemáme za co stydět. Pakliže je jednou z podmínek pro vstup našeho státu do EU i srovnatelná úroveň a akceschopnost složek záchranného systému, dovolím si konstatovat, že v letecké oblasti již zbývá jen koncepčně doplnit a zajistit maximální využití nové vrtulníkové techniky. Možná, řečeno konkrétněji, přistoupit k realizaci usnesení vlády č. 672/1999 (materiální a organizační zajištění leteckých činností v IZS).

Závěrem poznámka redakce: Už v pátek 25. srpna 2000 tlumočil makedonský vládní koordinační tým hasebních prací poděkování kanceláře prezidenta a vlády Makedonie za pomoc poskytnutou Českou republikou při boji s rozsáhlými požáry. V poděkování byla též oceněna vysoká profesionální úroveň činnosti českých posádek českého policejního vrtulníku.

Vyšlo v časopisu 150 HOŘÍ číslo 12/2000
Jan VYKOUKAL, Letecká služba Policie České republiky

.