Maďarská republika - leden 2002

Maďarská republika- leden 2002 nehoda cisterny – etylén

K události došlo 29. ledna v Maďarsku, když cisterna, převážející etylen, havarovala na úseku dálnice M1 Budapest-Gyer. Jednotka Chemopetrolu, a.s. Litvínov vyjela na místo téhož dne ve 21,35 hodin. Po příjezdu na místo zásahu na dálnici M1 dne 30. ledna 2002 v 6,30 hodin byl velitel jednotky HZS podniku Chemopetrol, a.s. informován o situaci velitelem maďarských hasičů.
Po předání informací jednotka HZSP Chemopetrol, a.s. Litvínov provedla vlastní průzkum. Podrobným průzkumem bylo zjištěno, že automobilová souprava, tahač a cisterna s nákladem 21 tun kapalného, hluboce zchlazeného etylenu je převrácena na pravém boku v odvodňovacím příkopu mimo dálnici. Vlastní plášť cisterny nebyl poškozen. Poškozena byla pouze část izolace ochranného pláště. Únik etylenu nebyl naměřen. Přetlak v cisterně byl 0,3 MPa. Vše nasvědčovalo tomu, že v dané situaci je možné zahájit vyprošťovací a likvidační práce na havarované soupravě.

Po odpojení tahače a jeho vyproštění z nebezpečné zóny cca v 10,00 hodin začalo přečerpávání (vytlačování dusíkem) kapalného etylenu z havarované cisterny do přistavené náhradní soupravy s tahačem. Po sestavení polního hořáku v 11,05 hodin se zároveň začala spalovat plynná fáze etylenu z náhradní cisterny. Po dobu přečerpávání byla havarovaná cisterna přizvedávána za pomoci zvedacích vaků. Tím bylo docíleno plynulé přečerpávání. Po přečerpání kapalného etylénu, cca 1/2 nákladu, v 19,30 hodin bylo přečerpávání přerušeno pro nízkou hladinu kapalné části obsahu cisterny.

Ve 20 hodin, po příjezdu dvou 50 tunových automobilových jeřábů, začalo zvedání (vyprošťování) havarované cisterny se snahou postavit ji zpět na kola. Po několika marných pokusech o zvednutí cisterny byly ve 22,02 hodin veškeré vyprošťovací práce pozastaveny.

Velitel HZSP Chemopetrol, a.s. Litvínov požádal maďarskou stranu o výměnu obsluhy obou jeřábů. Bylo konstatováno, že k té může dojít až ráno. Mezi tím vzrostl v cisterně tlak na 0,35 MPA a hrozil výbuch cisterny. Proto se okamžitě přistoupilo ke spalování plynné fáze z havarované cisterny a část jednotky HZSP Chemopetrolu a.s. Litvínov se odebrala k odpočinku. Následující den, tj. 31. ledna 2002, v 9,00 hodin konečně tlak v cisterně poklesl na 0,1 MPa, a tak mohly opět začít vyprošťovací práce za pomoci již zmiňovaných dvou automobilových jeřábů. Po vyproštění a zvednutí cisterny zpět na kola v 10,08 hodin následovalo přečerpávání zbylého kapalného etylenu do náhradní cisterny. Po přečerpání v 11,10 hodin následovalo opět spalování plynné fáze etylenu z havarované cisterny až do úplného vyprázdnění. Bylo docíleno stavu, kdy v havarované cisterně zůstalo jen malé procento etylenu ve směsi s inertním plynem. Spalování bylo ukončeno ve 13,30 hodin. Havarovaná cisterna se připojila k náhradnímu tahači a byla důkladně připravena k transportu po vlastní ose zpět do České republiky. Po ukončení všech prací jednotka HZSP Chemopetrolu, a.s. Litvínov předala místo havárie maďarským kolegům a připravila se k odjezdu na základnu.

Na vysoké technické a profesionální úrovni byla spolupráce se zaměstnanci Chemopetrol, a.s.závodu 01 a Chemopetrol,a.s. Doprava. Spolupráce s maďarskými hasiči byla také velmi dobrá, veškeré týlové a materiální zabezpečení bylo na úrovni. Jedinou slabinou byly malé zkušenosti prvních obsluh jeřábů maďarských hasičů. Pozitivně se projevilo doplnění jednotky HZSP Chemopetrol, a.s. Litvínov o tlumočníka mjr. Ing. Ondřeje Kovácse, který byl vyslán GŘ HZS ČR. Stal se platným členem sestaveného týmu. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.

Vyšlo v časopisu 150 HOŘÍ číslo 4/2002:
Havárie cisterny s etylenem Josef Kučerka, ředitel HZSP Chemopetrol, a.s. Litvínov