Rakouská republika - srpen 2002

Rakouská republika - srpen 2002 povodně

Normálně protéká řekou Kamp v Dolním Rakousku 2 - 6 m3 vody za vteřinu. Po silných přívalových deštích dosáhla její hladina v noci ze středy 7. na čtvrtek 8. srpna 2002 nejvyššího bodu. Řekou protékalo 600 - 800 m3 vody za vteřinu. Dne 10. srpna proto byly na pomoc povodněmi sužovanému Dolnímu Rakousku vyslány z České republiky jednotky HZS kraje Vysočina a Zlínského kraje ve společném odřadu. Jejich úkolem bylo pomáhat tamním záchranářům při odklízení následků povodní, uvolňování koryt řek a další záchranné a likvidační práce.

Odjezd

Část odřadu, vyslaná z HZS kraje Vysočina, se v Jihlavě sešla ke společnému odjezdu dne 11. srpna ve 03,00 hodin. Výjimku tvořilo vozidlo ze stanice Telč, které se připojilo k odřadu na cestě do Znojma. Příslušníci ze Zlínského kraje pak před hraničním přechodem Hatě - Kleinhaugsdorf. K jeho překročení došlo v 05,45 hodin. Odsud byla vozidla doprovázena dvěma rakouskými hasičskými dopravními automobily až do okresního města Horn. Velitel odřadu a jeho zástupci byli přijati v hasičské zbrojnici vrchním požárním radou okresu panem Dethloffem, který popsal situaci, rozsah povodní a oznámil místo ubytování i nasazení.
O průběhu cesty a poté i činnosti odřadu na místě zásahu bylo podrobně informováno ředitelství HZS kraje Vysočina a operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR.
Velitel jednotky se účastnil každý den porady na velitelství hasičů v Garsu, kde se rozdělovala práce a přidělovala technika. My jsme si přivezli následující techniku: VEA 1 - Suzuki Vitara, DA - A 30 plus pevný (plastový) člun Pioneer s motorem, CAS K 25 - T 815 VVN ze stanice Telč plus gumový člun s motorem, AV 14 - T 815 6x6 (dále jeřáb), CAS K 25 - T 815 4x4, CAS K 25 - LIAZ, DA - Ford Transit; vozidla byla vybavena elektrocentrálami včetně osvětlení, kalovými čerpadly, plovoucími čerpadly, řetězovými pilami, rozbrušovačkami, lezeckou výzbrojí a výstrojí.
Kompletní sled událostí byl dokumentován pomocí digitálního fotoaparátu a videokamery.

Rozdělení jednotek

Pod velení okresu Horn patřila oblast od obce Rosenburg po město Krems. Odřad byl přiřazen k dispozici velení úseku, řízeného požárním radou Nichtawitzem, ve městě Gars am Kamp. Jemu bylo podřízeno velení jednotek všech satelitních obcí a obcí v blízkém okolí. České jednotce byl přidělen styčný důstojník - velitel jednotky obce Zitternberg pan Andreas Hackenberger.
Odřad se přesunul do kasáren ve městě, kde byl ubytován. Vzhledem k tomu, že průtok vody v řece poklesl na zhruba 80 až 100 m3/s a nehrozilo bezprostřední ohrožení životů, dostali hasiči pokyn k odpojení obou člunů. Byly ponechány v prostorách kasáren.
Poté se jednotka zapojila do zásahu. Zhruba v 9,00 hodin byla přesunuta do města Gars - obce Zitternberg, kde pomáhala s odklízením, splachováním a odstraňováním následků povodně.

Dopravní nehoda

Osádka jeřábu byla s technikou odvolána a pracovala na odstraňování následků těžké dopravní nehody mezi hasičským vozidlem (místní cisternová automobilová stříkačka) a osobním automobilem. Pomocí jeřábu byla cisterna postavena na podvalník a odvezena do dílen. Protože nemohla být po dopravní nehodě použita, byla odvolána do obce Rosenburg jedna automobilová cisterna naší jednotky jako její náhrada či záloha. Po dohodě odjela vozidla CAS K 25 - Liaz a Ford Transit a celá část odřad ze Zlínského okresu pod vedením npor. Ing. Libora Bednaříka. Příslušníci pracovali na proplachování kanálů, čištění a odstraňování naneseného bláta.
Odpoledne se připojil ke skupině v obci Zittersberg i jeřáb. Pomocí jeho navijáku byly přibližovány a dopravovány kontejnery, které řeka odnesla do velké vzdálenosti. Jako poslední byly dopraveny ocelové schody a zásobník na stlačený vzduch s objemem 5 m3, který řeka odplavila do vzdálenosti několika set metrů. Zhruba v 18,20 hodin se připojila i skupina, která pracovala v obci Rosenburg. Celá jednotka se potom v 19,40 hodin vrátila do kasáren v Hornu.

Zhoršení situace

Okolo 22.30 hodin nám bylo oznámeno, že se situace výrazně zhoršila a budeme-li moci, je třeba začít pytlovat písek, který bude odvážen na zasažená místa. Celý odřad, s výjimkou osádky jeřábu (po dohodě byla ponechána v pohotovosti pro využití této techniky), odjel do města Gars, kde v hale stavební firmy plnila pytle pískem. Zhruba v 0,30 hodin byla nahrazena vojskem a odeslána zpět do kasáren.
Byla vyčleněna skupina pod vedením pprap. Romana Neuwirta s vozidlem CAS K 25 - T 815 VVN 6x6, vybavená elektrocentrálou, kalovým čerpadlem a plovoucím čerpadlem. Vzhledem k tomu, že hladina řeky stoupala, zajišťovala v obci Kamegg v sušárně obilí olejové hospodářství, pomocí něhož bylo dodáváno teplo pro technologii. V případě, že by voda toto hospodářství vyplavila, došlo by k přerušení postupu, a tím i k následným výrazným hmotným ztrátám. Protože bylo nutné posílit techniku na čerpání, odjel do sušárny i vůz DA 12 - A 31 s prap. Milanem Trnkou a velitelem jednotky do obce Kamegg k sušičce obilí. Kulminační bod byl podle informací očekáván ve 02,00 hodiny. Skupina vyčkala do 04,15 hodin. Po konzultaci s velením a projednání s majitelem se vrátila do kasáren v Hornu. Po noční práci na pytlování písku, následně práci na zajišťování sušárny obilí a příjezdu ve 04.45 hodin na místo ubytování, jsme dostali pokyn, abychom se v 09.00 hodin dostavili na velitelství hasičů v Hornu. Únava i trocha dezorientace přejížděním z místa na místo způsobily, že jsme se na bráně kasáren ptali, kudy se nejkratší cestou do Hornu vůbec dostaneme. Byli jsme překvapeni z nechápajících obličejů vojáků - strážných. Teprve když řekli, že na druhé křižovatce musíme uhnout vlevo a jsme u hasičů, jsme pochopili…

Evakuace obyvatelstva

Dne 12. srpna ráno se odřad přesunul do města Gars. Byl rozdělen do tří skupin, přičemž jedna - vozidlo CAS K 25 - Liaz a CAS 25 - T 815 pokračovala v práci v obci Zittersberg a druhá se přesunula do obce Kamegg, kde čerpala vodu ze sklepa, odklízela nánosy bláta a splachovala zahradu. Třetí skupinu tvořil znovu jeřáb s osádkou, která zůstala k dispozici operačnímu středisku v Garsu. Celý odřad se vrátil na základnu v 19,45 hodin.
Dne 13. srpna bylo veliteli jednotky na poradě vysvětleno, že s ohledem na zhoršené povětrnostní podmínky a celonoční déšť se situace výrazně zhoršila a očekává se znovu zvýšení hladiny a průtok opět na úrovni 600 - 800 m3/s. Obyvatelstvo bylo evakuováno, oblast obsadily síly civilní ochrany a policie a nezbývá, než čekat na kulminaci řeky. První odhady byly na dobu okolo poledne, později se upřesnily až na pozdní odpoledne.
V odpoledních hodinách jednotka provedla průzkum situace a s vozidlem Suzuki Jimny, za účasti zástupců z obou krajů i stanic, zjišťovala stav ve znovu zatopených částech města Gars a okolních obcích. V 16.35 hodin jednotku navštívil konzul českého velvyslanectví v Rakousku Mgr. Podivínský v doprovodu místopředsedy Rakousko-české společnosti Herbertem Klementem a zpravodajky Českého rozhlasu ve Vídni Marií Woodhamsovou.

Práce pokračují

Dne 14. srpna se jednotka v Garsu rozdělila na dvě skupiny. První skupinu tvořil jeřáb a jeho osádka, vozidla CAS K 25 - T 815 VVN 6x6 a Ford Transit, dále dva lezci, dva příslušníci s oprávněním k práci s pilou a dva jako vazači. Na mostě v Garsu, kde byly naplaveny kmeny a bylo nebezpečí, že poškodí jeho konstrukci, pracovali lezci, zavěšeni v postrojích pod mostem. Dělili kmeny a stromy motorovými pilami tak, aby je bylo možno jeřábem vyzvednout na most. Tam byly pořezány na menší kusy a následně odvezeny přistavenými nákladními automobily. Během dne byly naplněny čtyři nákladní automobily pořezaným dřevem. Naši se stali středem zájmu obyvatel, kteří si jejich činnost natáčeli na videokamery a fotografovali. Opravdu milé bylo, že místní řezník neváhal a když odpočívali, přinesl jim k občerstvení pečenou sekanou v housce. Za chvíli se objevila paní, která přijela osobním autem a vyndala konvice s kávou a doma pečené buchty. Takováto obyčejná gesta byla velmi příjemná a milá.
Ostatní technika a ostatní členové jednotky se zúčastnili prácí na úklidu, čerpání a vysokotlakém oplachování prostorů mlýna ve městě Gars.
Dopoledne zpozorovali rakouští hasiči únik zemního plynu v objektu. Byli povoláni odborníci plynáren a provedeno měření koncentrace. Po následném odvětrání všichni pokračovali v práci. Skupina s jeřábem a lezci vyčistili pilíře mostu a lávku v Garsu od naplavených kmenů a větví. Byly odvezeny čtyři nákladní vozy dřeva.

Odjezd odřadu

Dne 15. srpna pracovala jedna skupina v Garsu (CAS K 25 - T 815 VVN 6x6 a CAS 25 - T 815 4x4 ). Druhá skupina (CAS K 25 - Liaz a DA 12 - A 31) vyjela na čištění, vyplachování a odbahňování prostorů čínského centra poblíž mostu v Garsu. Jeřáb, jako třetí skupina, nakládal s pomocí osádky vozidla Fordu Transit spadané stromy za mostem.
V poledne dostal odřad rozkaz z OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR k návratu do ČR. Následně byla vyrozuměna o tom, že návrat by mohl být až v pátek dne 16. srpna a bude upřesněn přes ředitelství HZS kraje Vysočina. Odpoledne byla podle instrukcí dokončena práce a jednotlivé skupiny se sjely samostatně do kasáren v Hornu. Na schůzce v 16,00 hodin velitel odřadu informoval vrchního požárního radu p. Dethloffa o situaci a rozkazu jednotce k návratu. Proběhlo oficiální rozloučení. Zhruba ve 20,35 hodin české hasiče vyprovodili rakouští kolegové "modrou jízdou" za světel majáků celé kolony na hranice města. Po menších obtížích se odřad ve 21,50 hodin dostal na hraniční přechod Kleinhaugsdorf - Hatě. Zde již byl očekáván ředitelem HZS kraje Vysočina pplk. Ing. Drahoslavem Rybou a dalšími zástupci ředitelství HZS kraje Vysočina.
Po oficiálním přijetí na půdě ČR se jednotka znovu rozdělila do obou krajů. Část, vyslaná krajem Vysočina, se vrátila na své územní odbory v 01,00 hodin.


Vyšlo v časopisu 150 HOŘÍ číslo 11/2002:
Pomoc jižním sousedům mjr. Ing. Zdeněk Šach, HZS kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod foto autor