ŽAGAŇ - PSTRAŽE 2007

Bylo uvedeno na www.pozary.cz před odjezdem odřadu: Čeští záchranáři se ve dnech 18. – 22. června 2007 v Polsku zapojí do mezinárodního cvičení PSTRAZE 2007

 

Cvičení se zúčastní zvláštní jednotka MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - plně vybavený vyhledávací a záchranný odřad (tzv. USAR odřad - urban search and rescue). Dvacetičlennou jednotku tvoří 4 atestovaní kynologové se psy a dalších 16 specialistů Hasičského záchranného sboru ČR.

Čeští záchranáři budou ve vojenském výcvikovém prostoru Žagaň procvičovat působení USAR odřadu a činnost při vyhledávacích a záchranných pracích ve zřícených budovách. Úkolem záchranného týmu bude co nejrychleji nalézt troskami zasypané lidi a „zachránit“ je. Jednotce, která se do Polska přesune po vlastní ose, velí
plk. Ing. Jiří Šindler z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Čeští záchranáři se obdobných cvičení v Polsku účastní již poněkolikáté. Před rokem se český vyhledávací a záchranný odřad zúčastnil cvičení KLOMINO 2006 a rok předtím cvičení EUPOLEX 2005.

Vybavení USAR odřadu, jenž je schopen operovat zcela soběstačně, tvoří 7 speciálních vozidel a zařízení pro záchranu a vyprošťování osob v extrémních podmínkách - mj. štěrbinová kamera, echolokátor (na základě zvuků vyhledá zasypané osoby), bioradar, vyprošťovací zařízení, izolační dýchací přístroje a vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.

Vyhledávací a záchranný odřad (USAR odřad) patří mezi speciální ad hoc vytvářené jednotky, díky kterým mohou hasiči poskytovat pomoc i v mezinárodním měřítku. Jedná se o tým vycvičený a vybavený na vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov. Tato jednotka je kdykoliv připravena během několika hodin vyrazit a poskytnout pomoc v zahraničí.

Čeští záchranáři například úspěšně pomáhali na podzim roku 2005 v zemětřeseních postižených oblastech Pákistánu. Tehdy vůbec poprvé v jednom českém týmu, který se v zahraničí zapojil do mezinárodní záchranné operace, spolupracovali hasiči a vojenští a civilní zdravotníci disponující polní nemocnicí. S úspěchem čeští záchranáři pomáhali při vyhledávání a záchraně zavalených osob také na konci roku 2003 po katastrofálním zemětřesení v iránském Bamu nebo téhož roku ve stejně postiženém Alžírsku.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství