Společné zásahy kynologů a HZS v ČR

28. července 2007 - zřícení bývalé haly (Kladno)

Zřícení konstrukce bývalé haly válcoven v Kladně
Zřícení haly s tragickým následkem v areálu bývalé POLDI likvidovali hasiči z několika stanic HZS Středočeského kraje, HZS hl. m. Prahy a HZS Ostrava. Pomoc přijeli i záchranáři z Prahy - členové Báňské záchranné služby.
Několik minut po sedmé ráno dne 28. července 2007 začali hasiči nejdříve ze stanice Kladno HZS Středočeského kraje a následně za pomoci dalších kolegů vyprošťovat postupně tři muže ze závalu stavební sutě a ocelových konstrukcí bývalé haly válcoven v areálu POLDI – Koněv.

Část haly se pravděpodobně zřítila při neodborném odřezávání ocelových nosníků v hale. Vyproštění značně ztěžovalo nepřehledné prostředí a nesnadný přístup k zavaleným mužům. Velitel zásahu na místo pozval záchranáře s cvičenými psy pro vyhledávání osob.

Následně byli vyproštěni dva muži, kterým již zdravotníci nedokázali pomoc pro zranění neslučitelná se životem. Na místě do odpoledních hodin pracovalo více jak padesát hasičů a dalších čtyřicet příslušníků složek IZS.
K samotnému zásahu byla povolána i tříčlenná skupina hasičů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, vybavená speciálními přístroji, která se následně zapojila do vyhledávání osob ve zřícené hale v Kladně, kam byla dopravena armádním vrtulníkem.
Tři specialisté z HZS MSK odletěli v sobotu do Kladna na pomoc dalším záchranářům ihned po informacích o havárii v areálu Poldi Kladno, a to vojenským vrtulníkem MI 171š z vrtulníkové základny v Přerově. Zapojili se do zásahu u zřícené haly s následným zasypáním osob. Jednotka vezla speciální vybavení pro vyhledávání osob ve zřícených objektech - štěrbinovou kameru, vyhledávač osob Delsar a Bioradar. Na místě zásahu použila zařízení Bioradar, které je schopno lokalizovat v sutinách živé osoby (vyzařované radiové vlny reagují například na tlukoucí srdce nebo plíce během dýchání). Do Ostravy se hasiči vrátili v sobotu vpodvečer.
 
Na místě zásahu společně se všemi složkami integrovaného záchranného systému zasahoval i tým kynologů se psy.

Na místě byly nalezeny před příjezdem a nasazením psovodů 4 osoby, tři živé a jedna mrtvá osoba. Prostor určený k nasazení psů byl o rozloze cca 60x30m, jednalo se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu (tovární halu), ze železné konstrukce s betonovým stropem. V prostoru určeného k propátrání, byla konstrukce zborcena a na ní ležel betonový strop. Z obvodového zdiva vypadla pouze čelní část budovy a boční části do výšky cca 11m byly značně staticky narušené. Kynologická skupina určila místo, kde by se podle chování psů mohla nacházet další hledaná osoba. Při bližším ohledání bylo na tomto místě zasahující jednotkou HZS nalezeno tělo hledané osoby bez známek života asi 40cm pod betonovou sutí. Po ukončení vyprošťovacích prací zahájila kynologická skupina další nasazení, aby vyloučila nález dalších osob. Veliteli zásahu bylo označeno místo kam vzhledem hrozícímu pádu boční stěny nebyl možný volný pohyb a kde se podle chování psů mohla nacházet další hledaná osoba. Zbylý určený prostor byl propátrán bez kladného výsledku. Velitel zásahu byl na místě informován o výsledku nasazení kynologického týmu. Vyproštěná osoba byla dle zprávy lékaře mrtvá.