Společné zásahy kynologů a HZS v ČR

3.7. 2008 -zřícení části kostela Lenešice

Dne 3. 7. 2008 v 17:15 hod. autohlídka ve složení str. Filip Štrach, a str. Václav Svoboda od dozorčího útvaru psovodů obdržela relaci, že se má okamžitě přesunout na základnu ÚP, jelikož je strážník Filip Štrach se služebním psem Krakenem Halit Paša žádán prostřednictvím operačního střediska HZS ČR na praktické nasazení. Hlídka se tedy neprodleně s použitím VRZ začala přesouvat směrem k základně ÚP v Klánovicích. Strážník Filip Štrach se současně spojil telefonicky s dozorčím útvaru psovodů a žádal po něm informace k místu zásahu. Dozorčím mu bylo sděleno, že se jedná o místo mimo Prahu a že je nutné dostavit se na základnu za účelem výměny služebního vozidla.

            V 17.20 hod. byl telefonicky vyrozuměn str. Jaroslav Filip, toho času na pohotovosti v místě bydliště, a byl vyslán na místo zásahu v obci Lenešice u Loun, kam se neprodleně vydal svým osobním vozidlem.

            Str. Filip Štrach vyjel ze základny s použitím VRZ a urychleně se přesouval na místo nasazení. V 18:08 hod. byl str. Filip Štrach telefonicky vyrozuměn, že vedoucí kynologů na místě zásahu – lektor služební kynologie MV-GŘ HZS ČR Gustav Hotový, žádá na místo zásahu atestovaného psovoda Lenku Vlachovou, toho času připravena k výjezdu v místě bydliště, a má se na místo urychleně přepravit společně se str. Filipem Štrachem služebním vozidlem MP, aby bylo minimalizováno nebezpečí z prodlení. Tento příkaz str. Filip Štrach v 18:10 hod. splnil a dále pokračoval v přesunu na místo zásahu.

V 19:10 hod. se hlídka dostavila na místo zásahu (zřícený kostel v obci Lenešice), kde dostala od vedoucího kynologů na místě zásahu pokyn k okamžitému nasazení psa na sutinu zříceného kostela. Před nasazením služebního psa Krakena Halit Paša (č. atestu MV-07/2008) str. Filipa Štracha byl již prostor prohledán psem Cirem (č. atestu MV-01/2004) pana Gustava Hotového s negativním výsledkem na výskyt pachu živých osob. Sl. pes Kraken Halit Paša v prohledávaném prostoru také neznačil výskyt pachu živých osob, taktéž pes Lenky Vlachové Aeneas Black Chevers (č. atestu MV-03/2003), který byl nasazen na téže prostor, výskyt živých osob neznačil. Jelikož žádný ze psů nehlásil přítomnost živé osoby pod sutinou, bylo v 19:35 hod. panem Gustavem Hotovým nasazení kynologů na místě ukončeno a s výsledkem byl seznámen velitel zásahu. V 19:40 hod. se na místo dostavil str. Jaroslav Filip se služební fenou Roxi, který sutiny kostela již neprohledával. Následně bylo provedeno krátké zhodnocení zásahu panem Gustavem Hotovým.

 

zpracovali: str. Filip Štrach, str. Filip Jaroslav