Vyhodnocovací a koordinační tým Moldávie - leden 2009