ŽAGAŇ - KLOMINO 2006

Časový snímek činnosti české USAR jednotky na cvičení Klomino 2006

Sobota 8.7.2006
13.00-17.00 zabalení vybavení, příprava techniky
21.00 čtení rozkazu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra, kontakt s médii
Neděle 9.7.2006
5.15 odjezd z HS5
7.30 hraniční přechod Cínovec - připojení člena USAR odřadu G. Hotového
doprovod z německé strany do Dráždan
8.30 výměna policejního doprovodu
11.30 odpojení policejního doprovodu u Berlína
14.20 hraniční přechod Pomellen- Kolbaskowo německo-polská hranice
17.20 kontakt na radnici Borne Sulinowo - zadání souřadnic tábora
18.30 příjezd do tábora KLOMINO 2006 - ubytování ve dvou stanech po deseti, od pořadatelů zajištěny lehátka a židle
20.30 schůzka organizačního štábu - uvítání jednotlivých teamů, ubytování, strava, hygiena, přidělen styční důstojník z polské strany, možnost použití pouze jednoho vozidla a pěší přesun do sektorů v okolí
Informován OPIS MV-GŘ HZS ČR v České republice
Pondělí 10.7.2006
8.10 snídaně 9.30 meeting v hlavním stanu - pro dnešní den přidělen sektor L1 od 15.00 do 24.00
10.00-12.00 přerozdělení materiálu na TA 4 příprava na odpolední zaměstnání
13:00 oběd
14:30 vyhlášena žádost o pomoc v daném sektoru - přesun do sektoru L1
14:40 rozehrávka cvičení - jedná se o dvě budovy včetně okolí, objasnění přístupů do budov, přibližný počet pohřešovaných 10, údajně bylo slyšet nějaké klepání z prostoru bývalého kina. Rozdělení teamu na dvě družstva - skupina pro vytvoření prostupu skrz obvodovou stěnu kina s propadlou betonovou střechou a dvě vyhledávací skupiny tvořené z jednoho psovoda se psem a hasiče, které byly v začátku nasazeny na okolní prostor obou lokalit a poté na samotné budovy, dva psi ponecháni v záloze na překrytí nálezu a vystřídání
14:45 nalezen první figurant na ploše mezi objekty - lehký šok
14:50 nalezen druhý v kanalizační šachtě - lehká zranění v obličeji - ošetřen přímo na místě - úprava terénu pro vyproštění a zajištění pažením proti sesunutí
14:52 psem označen a nalezen muž s poškozením hrudníku v přízemí menší budovy - ošetřen doktorem, příprava pro transport zčásti zavaleným vchodem
14:55 na místo se dostavila Polská jednotka v počtu 8 osob - přenecháno vyproštění osoby v kanalizační šachtě pod dozorem našeho paramedika
15:00 osoba s poraněným hrudníkem vyproštěna
15:05 dokončen průraz do kina - nalezena jedna osoba se zlomeninami obou rukou, transportována na nosítkách skrz vytvořený průraz
15:10 psy označen nález ve výšce ve velké budově - z důvodu nestability stavebních konstrukcí proveden průzkum prvního patra po nastavovacím žebříku
15:15 vytvoření průrazu do sklepních prostor pod částí velké budovy
15:30 nasazen echolokátor na průzkum kina, kde mělo být slyšet klepání
15:35 ve sklepních prostorách nalezena jedna mrtvá osoba
15:50 potvrzen nález ve výšce - osoba s poraněnou páteří, špatný přístup, nutné použít lezeckou techniku, vyproštěna osoba z kanalizační šachty předána do ošetření
16:10 osoba s poraněnou páteří pomocí lezecké techniky na nosítkách SKED a SCOOP-rám vyproštěna a předána ambulanci
16:30 ukončení záchranných prací, pokračovaly práce pouze s echolokátorem po ukončení všech rušivých vlivů
17:40 nalezení simulátoru v prostorách kina, ukončení prací v daném sektoru
18:30 večeře
20:00 meeting v hlavním stanu - poukázání na nebezpečí na budovách zejména možnost pádu, způsob volání ambulance na skutečné zranění -volací znak 007 REAL. Upozornění, že od zítra bude veškerá komunikace probíhat přes OSOCC.
Informován OPIS v České republice
Úterý 11.7.2006
7:00 snídaně
8:00 kontaktován OSOCC - upřesněny naše možnosti, kapacity a vybavení, team dán do pohotovosti
8:45 zpráva z OSOCC - přidělena sektor C27 - přesun
9:00 na místě - rozehrávka - obytný dům předpokládaný počet osob 7
Rozdělení teamu do skupin, strategie průzkumu
9:15 nalezena první osoba ve výšce na přilehlé stříšce k budově - problémy s dýcháním, nasazen křísící přístroj, příprava transportu pomocí nastavovacího žebříku a lanové techniky a v evakuačním postroji
9:17 vizuální kontakt s psychicky otřesenou osobou bez zranění v přízemí, osoba zajištěna, podány uklidňující látky
9:52 označen nález ve výšce uvnitř budovy, po nastavovacím žebříku vizuální kontakt s osobou - zlomenina předloktí při vědomí, transport pomocí nastavovacího žebříku a lanové techniky a v evakuačním postroji přes střechu
9:55 nalezena osoba v bezvědomí v suterénu budovy, vynesena na nosítkách
10:05 psy označen nález v suterénu - zahájení prací na prostupu do betonové nosné zdi
10:55 prostupem prolézá pes a paramedik - nalezena osoba se zlomeninou stehenní kosti, práce na prostupu stále pokračují, příprava zraněné osoby na transport
11:10 zahájen transport osoby k lékaři a osoba předána ambulanci, konečná prohlídka sektoru C27
11:45 ukončení prací v sektoru C27
13:00 oběd, příprava techniky, odpočinek - nahlášení pohotovosti od 15:00 hod
15:00 zpráva z OSOCC - přidělen sektor E23 spolupráce s polským teamem
OSP Wroclaw - přesun
15:15 na místě - rozehrávka - obytný dům po výbuchu plynu, zničeno schodiště, není znám počet obětí, domluva s polským teamem, oni mohou nasadit tři psy a zdravotníky bez možnosti práce ve výškách. Polský team bude prohledávat okolí budovy a suterén. Český team bude pomocí psů provádět prohlídku přízemí a prvního patra a průzkum střechy bude proveden po nastavovacím žebříku.
15:25 na střeše nalezena těhotná žena s bolestí břicha a krvácením z rodidel ošetřena paramedikem-tlakový obvaz, napojena na infuzi uklidňující prostředky, příprava transportu pomocí lezecké techniky spuštěním přes vyloženou trojnožku po hraně ploché střechy
15:30 na střeše nalezena další oběť muž z popálenými plícemi, v šoku - nasazen křísící přístroj, podány tišící prostředky a spuštěn v evakuačním postroji po nastavovacím žebříku
15:35 polským teamem nalezena osoba v koruně stromů při vědomí - nasazen lezecký specialista s praxí paramedika, který vystrojil ve spolupráci s naším psovodem evakuační cestu
Nalezena osoba v šoku schovaná v přilehlé kanalizační šachtě, podány utišující přípravky po zklidnění vyvedena polskými záchranáři
15:55 těhotná žena spuštěna pomocí lanové techniky a předána ambulanci
16:00 provedena závěrečná prohlídka celého sektoru, příprava k odjezdu
16:45 ukončení prací v sektoru E23
18:00 večeře - příprava techniky pro další nasazení - večerní volné zaměstnání / koupání v nedalekém jezeře - nahlášení pohotovosti od 20:00 hod
Informován OPIS v České republice
Středa 12.7.2006
7:30 snídaně, podání rozhovoru pro media - Radiožurnál
9:05 zpráva z OSOCC - přidělena sektor F19 - jeden obytný dům po zemětřesení, na místě zásahu bude pravděpodobně možnost využití vrtulníků- přesun do sektoru
9:25 na místě - rozehrávka - jedná se o tři obytné domy po zemětřesení bez možnosti využití stávajících schodišť, není znám přesný počet obětí. Rozdělení teamu do skupin, strategie průzkumu rozdělení sektoru na tři úseky A,B,C. Nasazeni dva psi na prohledávání prostorů před a za obytnými domy, jeden pes nasazen do objektu A a jeden pes ponechán v záloze
9:35 průzkumem zjištěn zával do sklepních prostor v budově A
9:40 zahájen průraz do sklepních prostor
9:50 průzkum sklepních prostor - jedná se o jednu místnost bez nálezu a možnosti průzkumu celého sklepa provádění dalších průrazů do dalších místností - provádění průzkumu s využitím vyhledávací kamery a nasazením psa, prohlídka prvního patra a střechy pomocí nastavovacích žebříků
10:15 potvrzena zpráva z OSOCC o možnosti využití vrtulníku - žádost o průzkum zbylých dvou střech pomocí vrtulníku - upřesněny souřadnice pomocí GPS 10:20 v budově B průzkum sklepa a přízemí psem, v přízemí označen možný nález v prvním patře
V budově A označen psem nález ve sklepních prostorách - po zvětšení prostupu nalezeny dvě osoby - osoba v bezvědomí s poraněním páteře a osoba v šoku se zlomenou rukou - příprava osob k transportu skrze prostupy na nosítkách SKED
10:25 zahájen průzkum v budově B první patro po nastavovacím žebříku - nalezeny dvě osoby s lehčími zraněními ošetřeny a svedeny po nastavovacím žebříku Zahájen průzkum sklepních prostor a přízemí v budově C psem - negativní
10:30 prohlídka střech pomocí vrtulníku - negativní
10:35 žádost na OSOCC o letecký transport dvou zraněných - jeden poranění páteře - z OSOCC žádost vyrozuměna
10:45 na střeše budovy B průzkumem po nastavovacím žebříku nalezena osoba ve výklenku schodiště se zlomenou stehenní kostí, příprava osoby pro letecký transport v podvěsu. Žádost na OSOCC o letecký transport v podvěsu ze střechy budovy B - po jednáních žádost vyrozuměna s časem transportu 11.15
10:52 transport dvou zraněných z provizorního heliportu označeného pomocí dýmovnice
10:55 průzkum budovy C ve výšce po nastavovacím žebříku - negativní
11:20 záchranná operace ze střechy dle OSOCC proběhla jen virtuálně
11:25 závěrečná prohlídka a upřesnění prohledávání všech prostor v sektoru F19
11:50 ukončení prací v sektoru F19
13:00 oběd, nahlášení pohotovosti na OSOCC od 15:00 hod
15:25 zpráva z OSOCC - přidělena lokalita E25 - přesun
15:50 na místě - rozehrávka - jedná se o bytový dům pravděpodobný počet pohřešovaných osob je pět až šest, v levé části budovy silně poškozený, narušena statika možnost pouze nasazení psů, po pozitivním nálezu možnost přístupu zasahujících , přístup do levé části sklepa zavalen. Rozdělení teamu do skupin, strategie průzkumu - dva psi nasazeni na okolí, jeden do pravé části sklepa jeden ponechán na překrytí
16:00 v levé části sklepa nepotvrzený nález, pravá část negativní
16:02 nalezena osoba v bezvědomí s ránou na čele, pod sutinami na prostranství, ošetřena, vynesena na nosítkách a předána na seřadiště postižených
16:05 průzkum přízemí - psy překryt nález v levé části sklepa zahájeny bourací práce v přízemí do levé části sklepa
16:25 nalezena osoba ve sklepě problémy s dušností několikanásobná zlomenina nohy - příprava k transportu - osoba nalezena v jiném místě než označil pes proveden vrt v místě označení možného nálezu
16:35 do vrtu nasazena vyhledávací kamera - negativní nález - překrytí nálezu v přízemí jiným psem - potvrzen nález, možnost nálezu ve výšce - průzkum po nastavovacím žebříku pozitivní nález v místě označení osoba s ránou na čele, spavý - ošetřen, spuštěn po nastavovacím žebříku
16:40 závěrečná prohlídka s pravděpodobnou možností nálezu zbylých obětí - nepotvrzeno
17:30 ukončení prací v sektoru E25
18:00 večeře - příprava techniky pro další nasazení - večerní volné zaměstnání / koupání v nedalekém jezeře - nahlášení pohotovosti na OSOCC od 20:00 hod
Informován OPIS v České republice
Čtvrtek 13.7.2006
1:40 zpráva z OSOCC - přidělen sektor A29 - na místě by měly působit teamy z Lodže a Maďarsko 2 - přesun do sektoru A29
2:10 na místě - rozehrávka - jedná se o tři bytové domy, pravděpodobný počet pohřešovaných osob není znám, první jednotka na místě z Maďarska, velitel zásahu rozděluje sektor na úseky pro jednotlivé teamy, pro nás přidělen jednopatrový bytový dům se zavaleným vstupem do sklepních prostor. Rozdělení našeho teamu do skupin, strategie průzkumu - dva psi nasazeni na okolí, jeden dovnitř budovy, jeden ponechán v záloze
2:15 provedeno nasvícení objektu a přilehlého okolí - jedním přenosným osvětlením ze zadní strany a zepředu osvětlovacím stožárem z TA4 - nalezen náhradní vstup do sklepních prostor
2:20 došlo k zahoření ve sklepních prostorách -při průzkumu zakouřených prostor nasazena DT
2:45 lokalizace ručním hasícím přístrojem - dokončení prohlídky zakouřených prostor
2:50 nalezena osoba v bezvědomí za menším závalem - zával odklizen - nasazen křísící přístroj, osoba zajištěna pro transport na nosítkách skrz zával
3:10 ukončen průzkum horních pater a okolí bez nálezu, po úplném odvětrání nasazen ještě pes do suterénu
3:35 dohoda s velitelem zásahu o ukončení prací na lokalitě - příprava techniky pro další nasazení - nahlášení pohotovosti na OSOCC od 9:00 hod
7:30 snídaně
10:30 zpráva z OSOCC - přidělena externí sektor mimo hlavní místo nasazení, hranice externího sektoru vyznačeny rohovými souřadnicemi - předána mapa oblasti a souřadnice příjezdového bodu - na místě bychom měli působit s teamem z Ukrajiny - přesun do stanoveného bodu zajištěn autobusem, s sebou pouze věci na pěší přesun
11:12 příjezd do stanoveného bodu - pěší přesun na hranici sektoru
12:00 na místě - rozehrávka - jedná se o obdélník vyznačený rohovými souřadnicemi, celý sektor je v polovině předělen polní cestou a z jedné strany je zkrácen k vodnímu toku, v celé oblasti by se mělo nacházet devět pohřešovaných osob
12:01 spolu s námi se na místo dostavil team z Ukrajiny v počtu osmi záchranářů a jednoho psa - sektor rozdělen na dva úseky, ukrajinskému teamu bez GPS přidělen menší úsek od cesty k vodnímu toku, konec na cestě bude pomocí GPS kontrolován - náš úsek bude vyznačen pomocí dvou GPS navigací - jedna bude kontrolovat cestu druhá opíše hranici sektoru, vyhledání bude provedeno v rojnici, kde mezi třemi záchranáři bude vždy nasazen jeden psovod
12:20 po rozvinutí rojnice z důvodu vzdáleností mezi jednotlivými záchranáři a hustotě porostu bylo rozhodnuto, že prohledávání našeho sektoru bude provedeno do písmene U
12:50 v prostoru nalezen starý bunkr u vstupu do bunkru nalezen pohřešovaný se zlomeninami obou rukou - ruce zafixovány, podány tišící prostředky - průzkum podzemních prostor
12:55 nalezen druhý bunkr - došlo k pádu psa (psovod Švestková) cca 4m - pes prohlédnut bez zranění, pouze otřesen - vyproštění psa
13:00 v prvním bunkru nalezena osoba s poraněnou páteří - příprava pro transport v nosítkách SKED - požadavek na OSOCC pro vyzdvižení podvěsem z plochy 15x15 m - žádost zamítnuta z OSOCC, zaslány souřadnice pro kontaktní místo s vrtulníkem vzdálené 800m vzdušnou čarou - nevhodné pro transport postiženého s poraněnou páteří, vyžádána pozemní ambulance.
13:15 nalezena třetí osoba s nutností resuscitace do 15min - osoba resuscitována paramedikem a transportována do bezpečí - dokončení prohlídky bunkru a blízkého okolí
14:00 oběd v polních podmínkách přímo na místě zásahu - kontakt s ukrajinským teamem, který nalezl také tři osoby
14:30 po obědě vykreslení prohledaného prostoru a vykázání nálezů - český team prohledal 2/3 úseku a našel 3 pohřešované a ukrajinský team prohledal celý úsek a nalezl také 3 osoby
15:00 oficiální ukončení zásahu - odkrytí zbylých figurantů, kteří se nacházeli v našem druhém bunkru a jeho okolí
15:15 cvičná přeprava zraněného záchranáře pomocí lanového podvěsu zpět do tábora
16:00 ukončení prací v externím sektoru
17:00 návrat na základnu autobusem - ukončení celého cvičení
18:00 večeře
19:00 meeting v hlavním stanu - vyhodnocení celého cvičení / pozitivně hodnocena špičková úroveň všech nasazených teamů, upozornění na dodržování bezpečnosti práce zejména ochrana zraku a dýchacích cest, problematika znalosti cizích jazyků, vysoká úroveň po stránce zdravotní přípravy…/, poděkování všem zúčastněným stranám, otázka organizace zítřejšího dne
20:00 večerní program
Informován OPIS v České republice
Pátek 14.7.2006
7:30 snídaně - úklid tábora
9:00 oficiální nástup na heliportu - přivítání náměstka ministra vnitra a administrativy Polské republiky, slavnostní poděkování a zhodnocení celého cvičení
10:00 prohlídka tábora hosty - příprava našeho teamu k odjezdu
11:30 odjezd z tábora
14:45 státní hranice PL-SRN Kolbaskowo-Pomellen
21:15 státní hranice SRN-ČR Zinnwald-Cínovec
23:30 příjezd kolony na HS5 Strašnice