Společné zásahy kynologů a HZS v ČR

19.9.2012 - zřícení budovy, Ústí nad Labem

 
Zásahu se zúčastnili tři psovodi, Petra Řeháčková, Ladislav Pozdníček, Petr Linda a Gustav Hotový. Okolo 13:40 byla jako první povolána operačním důstojníkem Petra Řeháčková a na místo dorazila cca 14:25, postupně se dostavili i zbylí dva psovodi. Po příjezdu psovodi propátrali prostory v druhém patře s negativním výsledkem. Okolo 16:00 hod po vyproštění první zavalené ženy mohli psovodi prohledat i  první patro, kde všichni psi označili místo s druhou zavalenou osobou. Prohledávané prostory byly velmi nestabilní a proto psovodi nevstupovali přímo do místa závalu, ale pouze tam vysílali své psy. Toto opatření se ukázalo později jako správné, protože při dalším upřesňování polohy zavalené osoby ve 22:50, došlo k uvolnění a následnému zřícení části podlahy půdního prostoru na prohledávanou plochu. Naštěstí hledající pes psovoda Pozdníčka, nebezpečí včas rozpoznal a stihl tento prostor opustit. Oba psovodi Pozdníček a Řeháčková, kteří se pohybovali v daném prostoru prvního patra, nebyli zraněni. Psovodi po dohodě s velitelem zásahu, po nálezu zavalené osoby ve 24:00 hod akci ukončili.
Závěrem: Zásah psovodů byl úspěšný, protože napomohl přesnou lokalizací zavalené osoby k rychlejšímu vyproštění a tím zkrácení doby rizika pro zasahující jednotku HZS.
Zápis provedla:
Petra Řeháčková
Teplice 20.9.2012