Turecká republika listopad 1999

Zpráva o vyslání jednotky Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra do Turecka, listopad 1999

Ministerstvo vnitra - operační a informační středisko ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo 12. listopadu 1999 ve 23. 54 hodin žádost Ministerstva zahraničních věcí o vyslání týmu záchranářů na pomoc oblastem Turecka, postiženým dalším silným zemětřesením. Zemětřesení zasáhlo oblast s 80 000 obyvateli, otřesy zasáhly severozápadní část země s nejhoršími následky ve městech Düzce, kde bylo epicentrum, Bolu a Kaynasli.

V sobotu dne 13. listopadu 1999 v 9. 15 hodin odletěla na pomoc postiženým v Turecku speciálně zformovaná 13členná jednotka Hasičského záchranného sboru MV. Jednotka odletěla na žádost Ministerstva zahraničních věcí, která byla tlumočena v noci v pátek ve 23. 48 hodin na operační a informační středisko MV-ředitelství HZS ČR. Jednotka byla sestavena ze 7 příslušníků Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy , 1 lékaře Ministerstva vnitra (MV) a 5 psovodů se psy ze Svazu záchranných brigád kynologů ČR. Zorganizování jednotky a její vyslání je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (§18 - osobní pomoc, § 54 - mimořádná služební cesta k plnění úkolů, § 65 - vytvoření jednotky MV) a v souladu s návrhem materiálu na organizaci a vyslání pomoci MV do zahraničí. Organizace a vybavení jednotky odpovídá požadavku OSN - OCHA na složení pátrací a záchranné jednotky, tzv. SAR.

Jednotka, která mohla pracovat nepřetržitě i v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek, měla ve vybavení také hydraulické vyprošťovací zařízení a speciální nástroje pro záchranu osob, byla materiálně zabezpečena na dobu 5 dnů. Vybavil ji Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy z prostředků magistrátu hl. m. Prahy.

Jednotka byla připravena k odletu na letišti již v 5. 15 hodin a byla přepravena letounem Armády ČR. Do Istanbulu po mezipřistání v Bukurešti dorazila ve 14. 30 hod. Zde ji očekával generální konzul ČR JUDr. Jiří Kříž, který se zkontaktoval s krizovým štábem. Prostřednictvím polní nemocnice Armády ČR jí poskytl nákladní automobil a dva mikrobusy pro přepravu do města Düzce. Jednotku také vybavil 1000 US $.

Jednotka v tomto městě aktivně působila od 16.30 hodin dne 13. 11. 1999, tzn. 7 hodin po odletu a 13 hodin po obdržení žádosti o pomoc - přibližně 22 hodin po vzniku zemětřesení. V sobotu byla nasazena na objekt zdravotnického zařízení, v neděli na objekty obytných domů a supermarketu, kam se naši záchranáři spustili větrací šachtou s pomocí lezecké techniky.

Na pomoc Turecku přijelo 44 týmů z 29 zemí včetně USA a Japonska. Náš tým byl v první desítce záchranářských týmů. V průběhu pomoci bylo u naší jednotky oceňováno její komplexní vybavení záchrannými prostředky, oceňována byla zejména kombinace kynologů s vyhledávacími psy a s příslušníky hasičského záchranného sboru, kteří vyprošťovali zasypané osoby vlastní vyprošťovací technikou. Současně jednotka poskytovala základní pomoc obyvatelstvu. Nepodařilo se vyprostit žádnou živou osobu, jeden příslušník, Radomír Fischer utrpěl lehčí zranění, poraněnou nohu mu ošetřil lékař české polní nemocnice.

Záchranáři z jednotky Hasičského záchranného sboru MV se vrátili z Turecka do České republiky v 00. 33 hodin 18. listopadu 1999 speciálem Armády ČR. Na letišti v Praze - Kbelích je přivítali zástupci MV-ředitelství HZS ČR, HZS hl. m. Prahy. První poděkování slyšeli záchranáři ještě na letišti, dalšího uznání se jim dostalo od ministra vnitra 26. listopadu.

Klady při přípravě a vyslání jednotky

bezchybná spolupráce operačního a informačního střediska MV-ředitelství HZS ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR - vyrozumění, ověření žádosti o pomoc, zabezpečení cesty a přepravy, podmínky pro tým v Turecku,
rychlé přistavení letounu Armády ČR, bohužel jen jednoho, a proto byla jednotka redukována z 23 na 13 členů s vybavením
výborná spolupráce MV-ředitelství HZS CR se Svazem záchranných brigád kynologů a HZS hl. m. Prahy při přípravě jednotky k odletu (svoz kynologů do Prahy zabezpečil HZS okresu Liberec a České Budějovice),
jednotka byla na základě předchozí spolupráce MV-ředitelství HZS ČR a HZS hl. m. Prahy zformována a vybavena, vyzkoušen způsob přepravy v minulém měsíci
dobrá spolupráce s Ministerstvem obrany - HUCO - poskytl 10 vakcín, a se Zdravotnickým ústavem Ministerstva vnitra, z kterého byl do jednotky zařazen lékař a integrovaným operačním střediskem Policejního prezidia.
Problémy

nepodařilo se v noci zajistit pro jednotku finanční prostředky v cizí měně. Stávající předpis nedovoluje mít na odboru mezinárodních styků MV (OMS) a MV-ředitelství HZS ČR dostatečnou provozní zálohu cizí měny.
V uvedené souvislosti bylo v noci z pátku na sobotu před odletem podniknuto:
- 01 - 02 h konzultace s ředitelkou OMS a vrchním požárním radou ČR,
- 02. 59 h - pokus o kontaktování Ministerstva financí, bez výsledku,
- 03.11 h - pokus o kontaktování ČNB, bez výsledku,
- 03.13 h - pokus o kontaktování Úřadu vlády, následně volal vedoucí úřadu vlády Ing. Karel Březina a nabídl pomoc, která byla využita,
- 03.58 h - na OPIS MV-ředitelství HZS ČR volal guvernér ČNB Ing. Josef Tošovský, přislíbil maximální pomoc,
- 04.08 h - na OPIS MV-ředitelství HZS ČR volal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a přislíbil maximální pomoc,
- 04.25 h - začíná svoz 3 osob oprávněných otevřít trezor v ČNB, nepovedlo se jednu klíčovou osobu zastihnout, z tohoto důvodu nebylo možno od ČNB finanční prostředky získat,
- 08.51h - letecká služba Policie ČR nabídla 1000 $ a 900 DM, pro mlhu se nepodařilo zajistit přepravu vrtulníkem z letiště Ruzyně na letiště Kbely a převoz autem by již výrazně opozdil odlet letadla.
Závěr : MV-ředitelství HZS ČR musí mít v pokladně minimální zásobu v cizí měně, alespoň 2000 $ a 2000 DM.
nepodařilo se vyslat celou jednotku. Úplná jednotka je 23 osob s vybavením. Pro přepravu jsou nutné dva letouny AN 24 (vybavení a osobní automobil) + AN 26 (osoby). Bylo vysláno pouze jedno družstvo.
byl zpožděn odlet. Plánovaný odlet byl 6. 00 hod. Skutečný v 9. 15. Čekalo se na povolení letu přes území Maďarska a Rumunska.

Seznam členů pátrací a záchranné jednotky

kpt. Petr Buřič, velitel skupiny, HZS hl. m. Prahy
kpt. Miroslav Chejn, velitel družstva, HZS hl. m. Prahy
pprap. Radomír Fischer, hasič - lezec, HZS hl. m. Prahy
pprap. Jan Havrda, hasič - lezec, HZS hl. m. Prahy
pprap. Pavel Pečený, hasič - lezec, HZS hl. m. Prahy
nrtm. Radek Šmída, strojník - lezec, HZS hl. m. Prahy
nrtm. Petr Buřič ml., týlové zabezpečení, HZS hl. m. Prahy
Jaroslav Sedlák, vedoucí psovod, Svaz záchranných brigád kynologů ČT (SZBK)
Ing. Daniel Sedlák, psovod, SZBK
František Schejbal, psovod, SZBK
František Schejbal ml., psovod, SZBK
Zdeněk Žilka, psovod, SZBK
MUDr. Ladislav Hering, lékař jednotky, Zdravotnický ústav MV