Příčiny katastrof

Terminologický slovník - zemětřesení

Cirkumpacifický pás
Zóna obklopující Tichý oceán kde dochází k 90% všech světových zemětřesení

Epicentrum
Místo na zemském povrchu přímo nad ohniskem zemětřesení

Hypocentrum
Ohnisko zemětřesení

Litosférická deska
Jedna z částí, které tvoří zemskou kůru. Je sedm hlavních desek, které se vzájemně vůči sobě pohybují a působí na sebe.

Magnitudo
Stupeň síly zemětřesení

Následný otřes
Otřes, který následuje po větším zemětřesení

Pohyb zlomu
Pomalý konstantní pohyb zlomu v zemské kůře

Předběžný otřes
Slabé chvění, které může předcházet silnějším otřesům, a to jen několik sekund nebo až několik týdnů před zemětřesením

Seismický pás
Rozsáhlá zemětřesná oblast

Seismograf
Přístroj k zaznamenání pohybů zemského povrchu

Tektonika desek
Teorie vzájemného vztahu jednotlivých litosférických desek

Zlom
Slabé místo v zemské kůře, kde vrstvy hornin rozpukaly a daly se do pohybu