Odkazy

USAR.CZ / Odkazy

Odkazy na internetové stránky týkající se jednotek a záchranářů v ČR

Oficiální internetové stránky Hasičského záchranného sboru ČR
www.hzscr.cz/

Internetové stránky HZS hl. m. Prahy
www.hzspraha.cz

IInternetové stránky HZS Moravskoslezského kraje

www.hzsmsk.cz

Internetové stránky MInisterstva zahraničních věcí
www.mzv.cz

České internetové stránky věnované všem záchranářům
www.pozary.cz

České internetové stránky s informacemi o mimořádných událostech a záchranářích nejen z ČR
www.katastrofy.com

 

 

odkazy na internetové stránky mezinárodních organizací

Internetové stránky UN-OCHA
ochaonline.un.org

Internetové stránky UN-UNDAC
www.reliefweb.int/undac

Internetové stránky UN-FCSS
ochaonline.un.org/webpage.asp?MenuID=2900&Page=551

Internetové stránky UN-INSARAG
ochaonline.un.org/webpage.asp?MenuID=2894&Page=549

Internetové stránky UN-VIRTUAL OSOCC
ocha.unog.ch/virtualOSOCC/insarag/fr/osocc.htm

Internetové stránky GDACS
http://www.gdacs.org/

Internetové stránky ReliefWeb

http://www.reliefweb.int

 

odkazy na internetové stránky USAR teamů a záchranářů ve světě

Oficiální internetové stránky USAR teamu Nizozemí
www.usar.nl

Internetové strany s fotografiemi ze zásahů hasičů v nizozemském Haagu a jeho okolí
http://www.fotogoof.nl/

Oficiální internetové stránky amerických USAR teamů
www.usar.org

Oficiální internetové stránky USAR teamu státu Texas - USA
http://www.teex.com/usar/