Odkazy

USAR.CZ / Odkazy

Odkazy na internetové stránky týkající se jednotek a záchranářů v ČR

Oficiální internetové stránky Hasičského záchranného sboru ČR
www.hzscr.cz/

Oficiální Facebookové stránky Hasičského záchranného sboru ČR

www.facebook.com/hasicskyzachrannysborcr/

Internetové stránky HZS hl. m. Prahy
www.hzspraha.cz

IInternetové stránky HZS Moravskoslezského kraje

www.hzsmsk.cz

Internetové stránky MInisterstva zahraničních věcí
www.mzv.cz

České internetové stránky věnované všem záchranářům
www.pozary.cz


 

 

odkazy na internetové stránky mezinárodních organizací

Internetové stránky UN-OCHA
ochaonline.un.org

Internetové stránky UN-FCSS
ochaonline.un.org/webpage.asp?MenuID=2900&Page=551

Internetové stránky UN-INSARAG
https://www.insarag.org/

Internetové stránky UN-VIRTUAL OSOCC
https://vosocc.unocha.org/

Internetové stránky GDACS
http://www.gdacs.org/

Internetové stránky ReliefWeb

http://www.reliefweb.int

 

odkazy na internetové stránky USAR teamů a záchranářů ve světě

Oficiální internetové stránky USAR teamu Nizozemí
www.usar.nl

Internetové strany s fotografiemi ze zásahů hasičů v nizozemském Haagu a jeho okolí
http://www.fotogoof.nl/

Oficiální internetové stránky amerických USAR teamů
www.usar.org

Oficiální internetové stránky USAR teamu státu Texas - USA
http://www.teex.com/usar/