Příčiny katastrof

Katastrofy v dějinách lidstva

Povodně. Ochrana proti povodním.

Příčiny zemětřesení, sesuvů a propadů zemských dutin

Richterova stupnice