INSARAG

USAR.CZ / INSARAG

INSARAG - International search and rescue advisory group
(Mezinárodní poradní skupina pro vyhledávání a záchranu)

Představení INSARAG

Field Coordination Support Section - Podpůrná sekce pro koordinaci v místě zásahu (dále jen "FCSS") z UN OCHA, která má sídlo v sekretariátu INSARAG podpořila rozvoj INSARAG Guidelines and Methodology (dálen jen "Metodika INSARAG") členským státům a organizaci INSARAG. Metodika INSARAG jsou určeny jako doporučující průvodce pro mezinárodní USAR operace, pro státy, které rozvíjí kapacity USAR a týmy. Metodika INSARAG není autoritativní instrukcí, ale dává detailní doporučení, která jsou získaná na základě zkušeností USAR týmů. Do Metodiky INSARAG jsou postupně zapracovávány informace získané od zasahujících členů USAR týmů.

Historie INSARAG

INSARAG začal být formován v roce 1991, jako koordinační složka států při zemětřeseních nebo katastrofách, které zapříčiní totální strukturální kolaps, ale také koordinační složka států, které provádějí mezinárodní USAR pomoc, OSN, a jiných. V období mezi katastrofami INSARAG zajišťuje přípravu USAR států, které poskytují pomoc. V průběhu katastrof, postižené země a země, které poskytují USAR pomoc aplikují prvky z Metodiky INSARAG. Aktivity INSARAG zahrnují také zlepšování přípravy na katastrofy zahrnující podporu mezi mezinárodními USAR týmy a jejich výměnu informací a zkušeností.

MV-generální ředitelství HZS ČR nahlásilo český USAR tým na sekretariát INSARAG-FCSS v roce 1999, jako oficiální USAR tým MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Metodika insarag

Metodika INSARAG je určena mezinárodním USAR týmům a zahrnuje následující fáze:
Příprava
- čas mezi katastrofami, kdy se týmy scházejí a vyměňují si informace a zkušenosti.
Mobilizace
- systém vyslání USAR týmu, který je připraven zasahovat v postižené zemi.
Operace
- popis veškerých operací, které USAR tým provádí v místě zásahu, registrace u OSOCC), informování LEMA a samotná práce USAR týmu.
Demobilizace
- rozhodnutí o ukončení operace, odhlášení z OSOCC a návrat zpět do vlasti.
Post-Mise
- jedná se o zpětnou vazbu, napsání a odeslání zprávy o zásahu na sekretariát INSARAG, předávání informací kolegům.

Kompletní Metodika INSARAG lze stáhnout na stránkách http://www.insarag.org/en/methodology/guidelines.html

STRUKTURA INSARAG

 

Česká republika respektive USAR tým MV-generálního ředitelství HZS ČR spadá pod "Regionální skupinu Africa/Europe".
Členové každé jednotlivé skupiny se každoročně scházejí. U skupiny Africa/Europe se jednání uskutečňují střídavě na každém kontinentu.