PRO VŠECHNY VELITELE - vyprošťování ze závalů a sutin

V posledních letech se stále častěji objevují případy zřícení budov v ČR, ke kterým jsou povoláni také kynologové se psy. Povinností velitele zásahu je zkontrolovat průkaz kynologa a psa, protože dochází k situacím, kdy do místa zásahu samovolně přijíždějí nepovolaní kynologové se psy bez atestů.Tímto apelujeme na všechny velitele, aby prováděli povinnou kontrolu průkazu kynologa a psa!!! Zejména pak kontrolu druhé strany průkazu, kde je uvedena specializace a platnost specializace. Kynologa se psem, který má neplatný atest nelze do místa zásahu vpustit! Zodpovědnost za neatestovaného kynologa se psem nese velitel zásahu.


Průkaz „KYNOLOGICKÝ ATEST“ je oboustranný průkaz, přičemž na první straně jsou uvedeny údaje o kynologovi a na druhé straně jsou uvedeny údaje o psovi, včetně specializace a platnost specializace.

Toto doporučení je v souladu s platnými předpisy.
kpt. Ing. Irena Jansová