Humanitární pomoc 2006

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plní Ministerstvo vnitra úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Dále podle § 7 odst. 2 písm. i) zákona rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí a o zapojování do mezinárodních záchranných operací. Podrobná pravidla stanoví nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných vládou na daný rok ve státním rozpočtu do účelově vázané rezervy na humanitární pomoc Všeobecné pokladní správy. Na rok 2006 byly vyčleněny prostředky ve výši 65 mil. Kč. Z této účelově vázané rezervy čerpá finanční prostředky Ministerstvo zahraničních věcí a pravidelně informuje vládu o jejich čerpání. V roce 2006 poskytla Česká republika finanční humanitární pomoc do 11 zemí Asie a Afriky (Vietnam, Afghánistán, Kambodža, Angola, Tanzánie, Indonésie, Thajsko, Filipíny, Srí Lanka, Keňa, Etiopie).

V srpnu 2006 došlo v oblasti Guimarských ostrovů na Filipínách k havárii tankeru s ropou. Česká republika vyslala, za základě žádosti o pomoc, do oblasti dva české odborníky, kteří od 16. října na Filipínách týden pomáhali místním úřadům vyrovnat se s následky rozsáhlé ekologické katastrofy. Čeští odborníci měli za úkol se na místě seznámit se situací, odebrat v postižených oblastech vzorky a doporučit filipínským úřadům nejvhodnější postupy biodegradace uniklé ropy na zasaženém pobřeží (nasazení určitých speciálně zkultivovaných kmenů bakterií). Mikroorganismy svým metabolismem rozkládají toxické látky na neškodné sloučeniny. Odborníci v místě současně působili jako pomoc vyslaná Evropskou komisí..

Dalších 15 mil. Kč bylo schváleno usnesením vlády ze dne 2. srpna 2006 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, na humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Částka 7 mil. Kč byla poskytnuta na neodkladnou pomoc v Libanonu a částka 8 mil. Kč bude využita v roce 2007 na postkonfliktní pomoc prostřednictvím zastupitelského úřadu v Bejrútu.

V roce 2006 byla poskytnuta také částka 7,2 mil. Kč z finanční rezervy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Byla využita na finanční humanitární pomoc Libanonu, materiální humanitární pomoc Izraeli a na nerealizovanou záchranářskou pomoc do Španělska, kde vznikly finanční náklady při přípravě na vyslání pomoci. Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s rozsáhlými lesními požáry. Protože se však v místě změnily klimatické podmínky, byly všechny nabídnuté jednotky španělskou vládou odmítnuty. Do Španělska bylo připraveno vyjet 48 příslušníků HZS ČR s 11 kusů hasičské techniky.

V roce 2006 byla poskytnuta materiální humanitární pomoc pouze v jednom případě a to izraelským hasičům v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Raketové útoky způsobovaly obrovské množství požárů, při nichž hasiči zničili nebo poškodili velké množství svého vybavení. Materiál v podobě 600 kusů požárních hadic C 52, 700 kusů požárních hadic D 25, 50 kusů kombinovaných proudnic D 25 doprovázelo 6 členů speciální záchranné jednotky (USAR odřadu) a 2 psycholožky z psychosociální služby HZS ČR. Členové USAR odřadu měli za úkol v místě předání materiál vyložit z letadla a předat ho. Letedlo, které dopravovalo materiální pomoc, mělo před odletem stanoven úkol dopravit z Kypru do střední Evropy uprchlíky – občany EU, kteří z oblasti Blízkého východu utekli před válečným konfliktem, proto byly součástí jednotky také psycholožky HZS ČR. V průběhu letu byla tato akce zrušena pro nezájem uprchlíků o dopravu do střední Evropy.

Na rok 2007 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 70 mil. Kč.