Humanitární pomoc 2007

Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plní Ministerstvo vnitra úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Dále podle § 7 odst. 2 písm. i) zákona rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí a o zapojování do mezinárodních záchranných operací. Podrobná pravidla stanoví nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.
Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných vládou na daný rok ve státním rozpočtu do účelově vázané rezervy na humanitární pomoc Všeobecné pokladní správy. Na rok 2007 byly vyčleněny prostředky ve výši 70 mil. Kč. Z této účelově vázané rezervy čerpá finanční prostředky Ministerstvo zahraničních věcí a pravidelně informuje vládu o jejich čerpání.
           V roce 2007 poskytla vláda ČR humanitární pomoc do 26 zemí Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky (Afghánistán, Súdán, Irák, Bolívie, Šalomounovy ostrovy, Zambie, Malajsie, Mosambik, Džibutská republika, Srí Lanka, Srbsko (Kosovo), Jemen, Albánie, Makedonie, Moldavsko, Peru, Nepál, KLDR, Uganda, Dominika, Belize, Barma, Ghana, Karibik, Bangladéš a Palestinské autonomní území).
            Materiální humanitární pomoc ve výši 2 mil. Kč poskytla Česká republika Albánii a Makedonii v důsledku rozsáhlých lesních požárů, které v červenci roku 2007 tyto země postihly. Poskytnutý materiál ve formě 100 ks zásahových přileb pro Makedonii a 120 párů zásahové obuvi a 120 párů zásahových rukavic pro Albánii byl v obou případech určen pro tamní hasiče. Za transport a předání materiálu zodpovídali příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří v pondělí 30. července 2007 vyrazili z místa nakládky OUPO Brno v Líšni s nákladem humanitární pomoci přes země: Slovensko, Maďarsko, Srbsko. V Makedonii došlo 31.7.2007 v nočních hodinách k předání hasičských přileb ve městě Tetovo. Do Tirany v Albánii hasiči dorazili o den později a zajistili předání hasičské obuvi a rukavic představitelům ministerstva vnitra.
Další materiální humanitární pomoc byla schválena Ministrem zahraničních věcí v srpnu 2007, Česká republika poskytla humanitární pomoc Moldavsku ve výši 4,2 mil. Kč. Částka byla poskytnuta formou dodávky osiv ozimé pšenice pro zemědělské oblasti postižené katastrofálním suchem. Uvedená částka pokryla veškeré náklady související s nákupem osiva, železniční přepravou, zajištěním certifikátů a dalších potřebných dokumentů, clem a propagačním vybavením dodávky. Moldavská strana ocenila včasnou pomoc a vysokou kvalitu osiva a rovněž skutečnost, že ČR reagovala na výzvu moldavské vlády k mezinárodnímu společenství v souvislosti s katastrofálním suchem z konce července 2007 jako vůbec první země.
Celkem třikrát byla v průběhu roku 2007 poskytnuta humanitární pomoc Súdánu. V únoru 2007 se jednalo o částku 5 mil. Kč, která byla poskytnuta jako finanční příspěvek prostřednictvím Světového potravinového programu OSN na jeho operaci zaměřenou na zajištění základní výživy pro obyvatelstvo postižené vnitřním konfliktem zejména v Dárfúru. Stejná částka putovala v červnu prostřednictvím Evropské komise na zajištění mírové mise Africké unie AMIS v Dárfúru v rámci African Peace Facility při řešení jedné z největších humanitárních krizí na světě a v srpnu 2007 poskytla Česká republika finanční humanitární pomoci Súdánu ve výši 500 tis. Kč určených humanitární organizace HART (Humanitarian Aid Relief Trust) na humanitární aktivity v Súdánu.
 
Více informací o humanitární pomoci a podrobné informace o humanitární pomoci nejen v roce 2007 naleznete na www.usar.cz. Na rok 2008 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 75 mil. Kč.