Humanitární pomoc 2008

HUMANITÁRNÍ POMOC 2008
 
Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plní Ministerstvo vnitra úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Dále podle § 7 odst. 2 písm. j) zákona rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí a o zapojování do mezinárodních záchranných operací. Podrobná pravidla stanoví nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.
Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných vládou na daný rok ve státním rozpočtu do účelově vázané rezervy na humanitární pomoc Všeobecné pokladní správy. Na rok 2008 byly vyčleněny prostředky ve výši 75 mil. Kč. Z této účelově vázané rezervy čerpá finanční prostředky Ministerstvo zahraničních věcí a pravidelně informuje vládu o jejich čerpání.
           V roce 2008 poskytla vláda ČR humanitární pomoc do 23 zemí Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky (Libanon, KLDR, Malajsie, Keňa, Čína, Tádžikistán, Albánie, Kongo, Súdán, Barma, Senegal, Afghánistán, Etiopie, Turecko, Timor Leste, Irák, Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Gruzie, Zimbabwe, Haiti a Africký roh).
            Materiální humanitární pomoc poskytovala Česká republika do zahraničí v průběhu roku 2008 celkem šestkrát, za transport a předání materiálu zodpovídali ve všech případech příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky,
            V březnu 2008 došlo v Albánii ve městě Gerdec, poblíž Tirany k výbuchu muničního skladu. Následnými výbuchy muničního skladu byly zasaženy vesnice a postiženi lidé, Česká republika poskytla postižené zemi materiální humanitární pomoc ve formě krevní plazmy, léčiv a zdravotnického materiálu (materiál doplnil již částečně vyčerpané zásoby tamních zdravotnických zařízení). Celková cena humanitární pomoci dosáhla výše 2 mil. Kč.
V květnu 2008 poskytla Česká republika pomoc ve výši 2 mil. Kč jako humanitární pomoc Číně na odstraňování ničivých následků zemětřesení v provincii S'-čchuan v jihozápadní Číně. První část materiální humanitární pomoci byla poskytnuta formou dodávky medikamentů a druhou část ve formě 9 kusů stanů S-65 dopravili hasiči na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN), odkud byl materiál čínskou leteckou společností ve spolupráci s Monitorovacím a informačním centrem Evropské unie přepraven do místa určení.
V důsledku rozsáhlých záplav, které zasáhly oblast východní Evropy, uskutečnila Česká republika na přelomu července a srpna 2008 předání materiální humanitární pomoc Rumunsku (12 elektrocentrál), Ukrajině (6 čerpadel, 500 nafukovacích lehátek, 500 spacích pytlů, 240 pohotovostních balíčků prádla a Moldavsku (10 čerpadel, 6 elektrocentrál, 500 vysokých gumových bot). Celkové hodnota poskytnuté pomoci dosáhla výše cca 2,8 mil. Kč.
            Poslední materiální humanitární pomoc České republiky do zahraničí byla realizována v polovině srpna 2008. Zdravotnický materiál v hodnotě 2 mil. Kč (41 000 ks různých druhů obvazů, 120 krevních jednotek, 160 jednotek krevní plazmy a 1000 ampulí Albuminu)  byl poskytnut . Gruzii po válečném konfliktu s Ruskem, vzhledem k situaci v Gruzii byla pomoc předána na letišti v Jerevanu v Arménii
Celkem třikrát byla v průběhu roku 2008 poskytnuta finanční humanitární pomoc Barmě. V květnu 2008 se jednalo o částku ve výši 2,5 mil. Kč poskytnutou prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže na odstraňování následků škod způsobených cyklonem Nargis. A dále poskytla Česká republika v květnu 2008 finanční příspěvek neziskové organizaci ADRA ( 2 mil. Kč), neziskové organizaci Free Burma Rangers (0,5 mil. Kč) a v červenci 2008 neziskové organizaci Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s. částku 5 mil. Kč na odstraňování následků po cyklonu Nargis.
Na rok 2009 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 85 mil. Kč.