Vyhodnocovací a koordinačn tým Namibie - březen 2009


Evropská komise rozhodla v úterý 24. března 2009 o vyslání koordinačního a vyhodnocovacího týmu do Namibie, která v současnosti čelí následkům katastrofálních povodní a požádala o pomoc Evropskou unii.  

Do šestičlenného týmu expertů byl zařazen také český odborník - příslušník Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Vladimír Vlček, který má jako styčný důstojník ze zahraničních misí bohaté zkušenosti.
 
Plk. Vlček odcestoval 25. března 2009 v odpoledních hodinách z Prahy do Bruselu, kde se evropský tým soustředil a společně odletěl ještě tentýž den večer do Namibie. Úkolem týmu bylo během několika dnů zhodnotit situaci v této africké zemi a doporučit další postup, včetně možného poskytnutí humanitární pomoci.
Plk. Vlček byl po celou dobu mise v kontaktu s operačním a informačním střediskem Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 
Podle dostupných informací v Namibii následkem katastrofálních povodní zemřelo více než 90 osob, více než 8 200 osob muselo být umístěno v provizorních táborech a povodně celkem postihly více než 300 000 obyvatel této africké země.
 
Tato pomoc Evropské unie je realizována v rámci tzv. Mechanismu civilní ochrany EU, který v případě nouze (živelní pohromy, rozsáhlé havárie apod.) umožňuje evropským státům koordinovaně poskytovat expertní, finanční, materiální či záchranářskou pomoc zejména mimo hranice EU.
V rámci Mechanismu je styčným místem pro ČR operační a informační středisko MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.