Humanitární pomoc 2009

Informace o poskytované humanitární pomoci do zahraničí za rok 2009
 
Na rok 2009 byly vyčleněny prostředky ve výši 85 mil. Kč. O jejich čerpání pravidelně informuje vládu Ministerstvo zahraničních věcí.
V roce 2009 poskytla vláda ČR humanitární pomoc do 20 zemí Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky (Gaza, Zimbabwe, Kostarika, Malajsie, Somálsko, Afghánistán, Pákistán, Barma, Kongo, Keňa, Srí Lanka, Tchaj-wan, Brazílie, Etiopie, Uganda, Filipíny, Indonésie, Ukrajina, Salvador a Nikaragua).     
Záchranářskou a materiální humanitární pomoc do zahraničí Česká republika v průběhu roku 2009 nerealizovala, protože její poskytnutí by vzhledem ke vzdálenosti nebylo efektivní nebo ČR nedisponovala požadovanými komoditami.
V zemích jako Gaza, Jemen, Pákistán, Somálsko či Srí Lanka se humanitární situace obyvatelstva prudce zhoršila vlivem ozbrojených konfliktů. Na tuto oblast humanitární pomoci ČR věnovala 34 mil. Kč (40 % rozpočtu).
Teritoriálně bylo do Asie věnováno 35 mil. Kč, do Afriky 28 mil. Kč a na Blízký východ (Gaza) 15 mil. Kč, Latinská Amerika dostala 3,5 mil. Kč a v Evropě byl poskytnut příspěvek ve výši 850 tis. Kč na Ukrajinu na pomoc při chřipkové epidemii. Územně nespecifikovaný byl příspěvek 2,5 mil. Kč do Fondu rychlé reakce OSN (UN CERF – United Nation - The Central Emergency Response Fund).
 
Na rok 2009 bylo vyčleněno na státem poskytovanou humanitární pomoci celkem 85 mil. Kč (finanční prostředky státního rozpočtu alokované na humanitární pomoc). Uvedené finanční prostředky byly použity následujícím způsobem
 
Humanitární pomoc finanční (poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí se souhlasem Ministerstva vnitra):
 
leden 2009             finanční pomoc pro oblast Gaza (ozbrojený konflikt)             5 mil. Kč
únor 2009              finanční pomoc pro Zimbabwe (cholera)                                2, 71 mil. Kč
únor 2009              finanční pomoc pro Kostariku (zemětřesení)                          250 tis. Kč
únor 2009              finanční pomoc pro Malajsii (barmští uprchlíci)                       540 tis. Kč
duben 2009           finanční pomoc pro oblast Gaza (postkonfliktní obnova)        10 mil. Kč
duben 2009           finanční pomoc pro Somálsko (vojenský konflikt)                    2,96 mil. Kč
květen 2009          finanční pomoc pro Afghánistán
(projekty v provincii Lógar)                                                                                    2,76 mil. Kč
květen 2009          finanční pomoc pro Pákistán (ozbrojený konflikt)                    5 mil. Kč
červen 2009          finanční pomoc pro Afghánistán (odminování)                       4 mil. Kč
červen 2009          finanční pomoc pro Barmu (ozbrojený konflikt)                      1 mil. Kč
červenec 2009      finanční pomoc pro Barmu, Keňu, Kongo, 
Somálsko a Srí Lanku (humanitární projekty)                                                        19,18 mil. Kč
srpen 2009            finanční pomoc pro Srí Lanku (vnitřní uprchlíci)                      2,46 mil. Kč
srpen 2009            finanční pomoc pro Tchaj-wan (tajfun)                                  900 tis. Kč
září 2009               finanční pomoc pro Brazílii (záplavy)                                      520 tis. Kč
září 2009               finanční pomoc pro Etiopii (pomoc uprchlíkům)                       5 mil. Kč
září 2009               finanční pomoc pro Ugandu (potravinová krize)                     5 mil. Kč
září 2009               finanční pomoc pro Pákistán (ozbrojený konflikt)                   5 mil. Kč
říjen 2009              finanční pomoc pro Filipíny (tajfun)                                         2,58 mil. Kč
říjen 2009              finanční pomoc pro Indonésii (zemětřesení)                           3,9 mil. Kč
listopad 2009        finanční pomoc pro Ukrajinu (chřipková epidemie)                 850 tis. Kč
listopad 2009        finanční pomoc pro UN CERF (The Central
Emergency Response Fund - Fond rychlé reakce na
katastrofy OSN – přírodní katastrofy, vojenské konflikty,
humanitární operace)                                                                                          2,5 mil. Kč
listopad 2009          finanční pomoc pro Salvador (hurikán)                               1,8 mil. Kč
listopad 2009          finanční pomoc pro Nikaraguu (hurikán)                             1 mil. Kč
 
Finanční pomoc je ve většině případů realizována prostřednictvím mezinárodních organizací či nevládních organizací přímo v místě potřeby formou humanitárních projektů na obnovu a podporu katastrofou zničených oblastí, infrastruktury apod.
 
Humanitární pomoc záchranářská a materiální:
 
V průběhu roku 2009 nebylo možné z ČR poskytnout záchranářskou nebo materiální pomoc, protože její poskytnutí by vzhledem ke vzdálenosti nebylo efektivní nebo ČR nedisponovala požadovanými komoditami.
 
 
Zapojení ČR při řešení humanitárních krizí ve světě během svého předsednictví v Radě EU
 
V roce 2009, zejména v jeho první polovině se ČR intenzivně podílela na vyslání koordinačních expertů jako součásti EU-MIC (Monitorovací a informační středisko Evropské komise) týmu v rámci Mechanismu rozšířené spolupráce v oblasti civilní ochrany EU. Tyto akce jsou financovány Evropskou komisí a ČR na tyto akce dlouhodobě připravuje své experty. Čeští experti se účastnili následujících akcí:
 
Moldávie (11. - 15. 1. 2009), cílem mise bylo posouzení možností poskytnutí  humanitární pomoci Moldavské republice v souvislosti plynovou krizí ve východní Evropě. EU-MIC týmu se jako koordinační expert účastnil ppor. Mgr. Petr Vodička (HZS hl. m. Prahy).
 
Namibie (24. 3. - 7. 4. 2009), cílem mise bylo identifikování vhodných komodit pro humanitární pomoc Namibii postižené rozsáhlými povodněmi. Povodně postihly i další státy, ale pouze Namibie požádala EU o pomoc. EU-MIC týmu se jako koordinační expert zúčastnil plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. (HZS Moravskoslezského kraje). EU-MIC tým prováděl především monitorovací činnost v postižených oblastech za účelem informovat EU o urgentních potřebách postiženého obyvatelstva (základní hygienické potřeby).
 
Tádžikistán (26. 5. - 5. 6. 2009), této mise se jako koordinační expert a zástupce velitele EU-MIC týmu účastní plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. (HZS Moravskoslezského kraje). Cílem mise bylo posouzení potřeb obyvatelstva postiženého povodněmi a sesuvy půdy. Tým rovněž prováděl průzkum v postižených lokalitách a vyjednával o potřebách země se zástupci Tádžikistánu a mezinárodními humanitárními organizacemi.
Na rok 2010 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 73 mil. Kč.