VI. IMZ styčných důstojníků - květen 2010

VI. instrukčně metodické zaměstnání styčných důstojníků (koordinátorů) HZS ČR předurčených pro zapojování do mezinárodních záchranných operací

PROGRAM

Blok

Čas

Rozsah cca

Téma

Náplň tématu

Provede

1.

10:00 – 10:10

10 min.

Úvod

Přivítání

Záležitosti administrativního charakteru

Ing. Lenka Rašovská, Ing. Roman Francl,

Mgr. Alena Horáková (MV-GŘ HZS ČR)

 

10:10 – 11:00

50 min.

Příprava a činnost styčných důstojníků HZS ČR

Souhrn informací o aktivitách souvisejících s činností styčných důstojníků, Mechanismu CO, mezinárodních cvičeních, kurzech, modulech CO, mezinárodních záchranných operacích, UN-OCHA, apod.

Ing. Lenka Rašovská

(MV-GŘ HZS ČR)

2.

11:00 – 12:00

60 min.

Školení v užívání komunikačního kitu MV-generálního ředitelství HZS ČR - úvod

Seznámení s komunikačním kitem

Ing. Roman Francl (MV-GŘ HZS ČR)

3.

12:00 – 13:00

60 min.

Oběd

4.

13:00 – 15:00

120 min.

Školení v užívání komunikačního kitu MV-generálního ředitelství HZS ČR

Užívání satelitních telefonů a GPS komunikačního kitu

Zástupci firmy NAVISAT

Ing. Roman Francl (MV-GŘ HZS ČR)

5.

15:00 – 15:15

15 min.

Pauza

6.

15:15 – 17:00

105 min.

Školení v užívání komunikačního kitu MV-generálního ředitelství HZS ČR

Užívání ostatních prostředků komunikačního kitu, Virtual OSOCC – česká platforma

Ing. Roman Francl (MV-GŘ HZS ČR)

 

Termín: 3. března 2010

Místo konání: Školící středisko HZS Olomouckého kraje v Olomouci

Zpracoval: pplk. Ing. Lenka Rašovská

 

Seznam komunikační sady SD1, verze 12.5.2010

Soubor ke stažení Seznam komunikační sady SD1

Zápis z IMZ SD - 3.5.2010

Soubor ke stažení Zápis

Prezenční listina

Soubor ke stažení Prezenční listina

Prezentace - IMZ styčných důstojníků předurčených pro MZO

Soubor ke stažení Prezentace

Informace o poskytování humanitární pomoci ČR do zahraničí v letech 2001 - 2009

Soubor ke stažení HP 2001-2009