Humanitární pomoc 2010

HUMANITÁRNÍ POMOC
 
Podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plní Ministerstvo vnitra úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Dále podle § 7 odst. 4 zákona organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními úřady záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí. Nově podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořící Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.
V roce 2010 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí vyčleněny prostředky ve výši 73 mil. Kč. Celkový rozpočet na humanitární pomoc v roce 2010 však činil 89 350 000 Kč. Plánovaná částka byla navýšena o 15 mil. Kč (Usnesením vlády č. 73/2010- mimořádná humanitární pomoc Haiti) a 5 mil. Kč (Usnesením vlády č. 787/2010 – humanitární pomoc Pákistánu).
Česká republika v průběhu roku 2010 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Rusko,Afghánistán, Malajsie, Mongolsko, Barma, Pákistán, Írán, Palestina, Zimbabwe, Niger, Čad, Haiti, Chile, Kuba a na projekty humanitární pomoci v zemích Afrického rohu.
Ve většině případů byla poskytnuta finanční humanitární pomoc (prostřednictvím české nebo mezinárodní nevládní organizace), materiální humanitární pomoci poskytla Česká republika v květnu 2010 Maďarsku a a záchranářská humanitární pomoc byly využita ve dvou případech (Polsku a Slovensku).
 
Poskytnutí humanitární pomoci Maďarsku, Slovensku a Polsku.
 
Maďarsko
Na základě žádosti Maďarska Evropské Unii o humanitární pomoc po povodních v květnu 2010 nabídla Česká republika humanitární pomoc ve formě celkem 100 000 ks protipovodňových pytlů. Nabídka byla maďarskou stranou 27. 5. 2010 akceptována, a dne 28. 5. 2010 byl vypraven konvoj s humanitární pomocí, který se skládal z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a zaměstnanců Základny logistiky Olomouc. Jednotka ještě týž den odpoledne předala protipovodňovou pomoc zástupcům maďarského Disaster Management Relief v Budapešti a jednotka se vrátila zpět do České republiky dne 29. 5. 2010 krátce po půlnoci.
 
 
Slovensko
Povodňový odřad, složený z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR, byl na základě žádosti Slovenské republiky o pomoc z důvodů katastrofálních povodní vyslán na záchrannou (humanitární) operaci v katastrálním území obce Trebišov na východním Slovensku. Odřad byl nasazen ve dnech 6. -10. 6. 2010 v obci Hráň, která byla přímo ohrožena rozlitou řekou Trnávkou, v místech vybudovaného umělého poldru (hráze). Vlivem zvýšené hladiny řeky hrozil částečný sesuv hráze a vysoké bylo i riziko jejího protržení a následného zatopení velké části obce. Odřad v těchto určených místech odčerpával vodu pomocí čerpadel MČS 400 K2/2 a MČS 1500 K2. Rozloha čerpané vodní plochy byla cca 0,5 km2 a byl odčerpán cca 1.2m vysoký vodní sloupec v průběhu nasazení 48 hodin. Na základě rozhodnutí místních krizových orgánů bylo čerpání ukončeno.
 
Polsko
V průběhu měsíce května a června 2010 zasahovalo bezmála 150 hasičů z celkem 4 krajských HZS (HZS Olomouckého kraje, HZS Ústeckého kraje, HZS Středočeského kraje a HZS hl. m. Prahy) a Záchranného útvaru HZS ČR při odstraňování následků katastrofálních povodní, které Polsko zasáhly.
Polsko požádalo o mezinárodní pomoc prostřednictvím Monitorovacího a informačního střediska Evropské komise, kromě České Republiky poskytly pomoc (ve formě povodňových odřadů) také Francie, Německo, nadnárodní modul EU (Litva, Lotyšsko a Estonsko), Dánsko, Ukrajina a Holandsko.
Jednotlivé české povodňové odřady byly nasazovány na území Polska podle aktuálních potřeb, hasiči odčerpávali vodu v následujících vojvodstvích (v závorce jsou specifikovány města nasazení): Slezském (Bieruń, Tychy, Gliwice, Racibórz, Zabrze), Dolnoslezském (Jelcz Laskowice), Svatokřížském (Sandomierz), Podkarpatském (Tarnobrzeg, Mielec, Dymitrów) a Malopolském (Natków).
Nasazená byla technika: celkem 3 kusy MČS 1500 – mobilní čerpací stanice (HZS ULK, HZS OLK a HZS SČK) a 2 kusy MČS 400 (ZÚ HZS ČR a HZS HMP).
 
Na rok 2011 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 73 mil. Kč.