Vyhodnocovací a koordinační tým Tádžikistán - květen/červen 2009


Tádžikistán (26.5. - 5.6.2009)

Této mise se jako koordinační expert a zástupce velitele EU - MIC týmu zúčastnil plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. (HZS Moravskoslezského kraje). Cílem mise bylo posouzení potřeb obyvatelstva postiženého povodněmi a sesuvy půdy. Tým rovněž prováděl průzkum v postižených lokalitách a vyjednával o potřebách země se zástupci Tádžikistánu a mezinárodními humanitárními organizacemi. 

Tato pomoc byla realizována v rámci tzv. Mechanismu civilní ochrany EU, který v případě nouze (živelní pohromy, rozsáhlé havárie, teroristického útoku apod.) umožnuje evropským státům koordinovaně poskytovat expertní , finanční, materiální či záchranářskou pomoc.

V rámci mechanismu je styčným místem pro ČR operační a informační středisko MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.