Humanitární pomoc 2011

HUMANITÁRNÍ POMOC
 
Česká republika se zapojuje do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí formou:
a)      vysílání záchranné jednotky pro provádění záchranných prací nebo dalších specifických činností (např. velkokapacitní čerpání),
b)      vysílání odborníků,
c)      poskytování odborných informací, nebo
d)     poskytování humanitární pomoci.
 
Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.
Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.
 
Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných vládou na daný rok ve státním rozpočtu do účelově vázané rezervy na humanitární pomoc Všeobecné pokladní správy. Ze státního rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:
 
a)      materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,
b)      peněžní dary do zahraničí,
c)      finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,
d)     příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,
e)      dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor,
f)       zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořící Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.
 
V roce 2011 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí vyčleněny prostředky ve výši 73 mil. Kč.
            Česká republika v průběhu roku 2011 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Afghánistán, Japonsko, Malajsie, Lybie, Súdán, země Afrického rohu, Západní Afrika, Pákistán, Zimbabwe, Thajsko, Turecko, Kambodža, Írán, Jemen, Palestinská autonomní území, Filipíny a na projekty humanitární pomoci v Demokratické republice Kongo, Etiopii, Barmě, Srí Lance, Haiti a Pákistánu.
           
Záchranářskou a materiální humanitární pomoc do zahraničí Česká republika v průběhu roku 2011 nerealizovala, protože její poskytnutí by vzhledem ke vzdálenosti nebylo efektivní nebo ČR nedisponovala požadovanými komoditami.
 
 V březnu 2011 se Česká republika zapojila do řešení humanitární krize v Japonsku, které bylo zasaženo silným zemětřesením a vlnou tsunami. Na základě žádosti Japonska o pomoc v souvislosti s následky této katastrofy a požadavku Monitorovacího a informačního centra EU (EU-MIC) byl vyslán do Japonska koordinační expert plk. Ing. Vladimír Vlček, PhD., který v Japonsku působil jako velitel koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU-MIC. Tým v postižené oblasti analyzoval požadavky postižené země a koordinoval materiální humanitární pomoc EU. 
.
Na rok 2012 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí vyčleněno 73 mil. Kč.