Cvičení Vitaland 2007

Informace o cvičení Vitland  - průběh výcviku USAR týmu HZS hl. m. Prahy.
Část území fiktivní země Vitland byla 1. 11. 2007 v 03.00 UTC zasažena zemětřesením o síle 7,5. Zemětřesením a následnými výbuchy ve výrobě je zasažen i uzavřený komplex zbrojní a muniční továrny.
 http://www.mapy.cz/#x=141951568@y=135121936@z=16@mm=F
HZS hl. m. Prahy byl v 8.00 hod. místního času vyzván k sestavení středního USAR odřadu, který bude působit jako jednotka GŘ HZS ČR.
Po přečtení rozkazu Generálního ředitele HZS ČR, předání finanční zálohy a seznámení se situací na místě nasazení jednotka fiktivně odletěla do sousední země a poté po překročení hranic spojené s přijetím RDC dorazila ve 20.10 hod. místního času do prostoru nasazení v hlavním městě Vitlandu. Styčný důstojník LEMA jednotku doprovodil na místo určené pro vybudování BoO (základny). Zde byl současně vybudován Sub-OSOCC, který obsluhovali styční důstojníci zařazení v jednotce.
V průběhu budování BoO byla jednotka v 21.40 hod. vyslána na první nasazení. Jednalo se o vizuální vyhledání osob v rozsáhlé a členité budově, do které byl přístup možný jen na úrovni 2. nadzemního podlaží. Do ukončení v 0.36 hod. byly v budově nalezeny a vyproštěny 2 zraněné osoby a jedna mrtvá osoba. Tuto činnost prováděli příslušníci 1. čety průběžně doplňovaní příslušníky 2. čety, která dobudovávala základnu.
2.11. v 8.26 hod. byly obě čety jednotky vyslány na vyhledání a záchranu osob ve spolupráci s kynologickou skupinou. Do 12.50 hod. byly vyproštěny 3 zraněné osoby. Vzhledem k tomu, že 3. osoba byla ozbrojená, byla na místo přivolána policie k převzetí zbraně. Doplňkovým úkolem bylo posunutí tělesa o hmotnosti cca 4000 kg.
Souběžně od 12.00 do 14.05 hod. prováděla 2.četa záchranu osoby z výtahové šachty. Čistým vodorovným průrazem byl zajištěn přístup k postižené zraněné osobě, která byla vyproštěna.
Od 14.15 do 16.00 hod. prováděla 1. četa záchranu zraněné osoby, která byla v prostoru pod zřícenými stropními panely.
Od 15.30 do 18.20 hod. prováděla 2. četa korunkové vrtání a čistý vodorovný průraz – řez betonem o tloušťce 0,35 m. Zde byla identifikována část těla.
Od 16.15 do 16.45 hod. prováděla 1.četa záchranu osoby z výtahové šachty. Čistým vodorovným průrazem byl zajištěn přístup k postižené zraněné osobě, která byla vyproštěna.
Od 19.00 do 21.05 hod. bylo prováděno vyhledání osoby pomocí Life Detector DELSAR. Zásah byl komplikován nutností identifikovat a zajistit nebezpečnou látku. Vodorovným průrazem byla vyproštěna zraněná osoba.
Ve 22.00 hod. byly obě čety vyslány provést stabilizaci objektu předurčeného pro polní nemocnici. Pro tento účel bylo využito vybavení technického kontejneru. Tato akce byla ukončena po 23. hodině, kdy se v bezprostřední blízkosti místa nasazení ozvala střelba z automatických zbraní a jednotka se vrátila na svou základnu.
Vzhledem ke zhoršující se situaci se vedení jednotky spojilo s LEMA a zastupitelským úřadem pro zajištění bezpečnosti. Po odjezdu na koordinační schůzku byla krátce po půlnoci základna obsazena ozbrojenými milicemi protivládních jednotek. Dva členové jednotky byli zatčeni a byli propuštěni po intenzivním vyjednávání až po 3. hodině ranní. Vzhledem ke skutečnosti, že vládní oddíly postupně získaly ztracenou kontrolu nad oblastí, bylo rozhodnuto o pokračování mise.
Po krátkém odpočinku 3.11. v 7.40 hod. byla celá jednotka vyslána k vyhledání osob ve spolupráci s kynology a jejich vyproštění z prostoru 2. nadzemního podlaží rozsáhlé budovy. Po transportu psa a vybavení lezeckou technikou byly nalezeny 2 zraněné osoby, k jedné z nich byl zajištěn přístup vodorovným průrazem a obě osoby byly po zabezpečení životních funkcí transportovány do sanitního vozidla. Tato akce byla ukončena v 9.20 hod.
V 9.50 hod. byla celá jednotka vyslána k provedení záchrany 2 osob svislými průrazy. Jeden nahoru, druhý dolů. Po provedení průrazů byly osoby vyproštěny v 15.00 hod. Po dřívějším ukončení práce 2. četou tato prováděla vodorovný průraz betonovou stěnou.
V 17.00 hod. byla na základě ukončení záchranné fáze ukončena činnost týmu a zahájena demobilizace týmu. Návrat týmu byl stanoven na 4.11. 10.00 hod.
Od 8.00 hod. dne 4.11. byla zrušena základna a jednotka se připravila k odjezdu.
V 10.15 hod. odjezd.
V 16.10 hod. příjezd do Prahy.
V 16.30 hod. ukončení mise na HS 5 Strašnice.
                     
mjr. Oldřich Klegr
velitel USAR odřadu