Přírodní katastrofy v roce 2011

Přírodní katastrofy v roce 2011
V roce 2011 bylo v databázi EM-DAT zaznamenáno 302 přírodních katastrof. Tyto katastrofy způsobily ztrátu 29 780 životů, postihly skoro 206 milionů dalších a způsobily rekordní ekonomické ztráty – 366 bilionů amerických dolarů.
Obrovské zemětřesení a tsunami v Japonsku v březnu 2011 způsobilo ztrátu 19 846 životů a stálo 210 bilionů amerických dolarů. Prosincová bouře Sendong na Filipínách způsobila smrt 1430 lidí. Povodně v Thajsku od srpna do prosince způsobily škody za 40 bilionů amerických dolarů. Povodně v Číně v červnu postihly 36 milionů lidí a sucha v této zemi od ledna do června postihly 35 milionů lidí.
Asie byla postižena 137 přírodními katastrofami, což celosvětově představuje 45%. Z toho 33 katastrof bylo na Filipínách a 21 v Číně. Přes 85% ze všech obětí a postižených osob a 75% celkových ekonomických škod bylo také v Asii. Na druhou stranu, velmi málo katastrof se v roce 2011 objevilo v Evropě.
Celkově si zemětřesení a tsunami vyžádaly 20 943 obětí (což je 70%), povodně způsobili smrt 5 202 (17%) a bouře dalších 3076 lidí.
Výskyt katastrof souvisejících s činností člověka byl v roce 2011 pod průměrem minulého desetiletí. Přesto byly ekonomické škody větší, než jaké byly kdy zaregistrovány, dokonce mnohem vyšší než byly v roce 2005 (243 bilionů US dolarů).
Největší katastrofy z hlediska dopadů na člověka a ekonomické škody se v roce 2011vyskytly ve vysoce a středně vyspělých zemích, které mají lepší preventivní opatření proti katastrofám.  
Vzhledem k nutnosti kvalitních dat pro tvorbu metodiky, je pro její další efektivní rozvoj důležitý silnější globální přístup k sběru dat o katastrofách.
Dopady na lidské životy v roce 2011
10 nejvíce postižených zemí
,
Ekonomické dopady v roce 2011
10 nejvíce postižených zemí