Zdravotnický seminář USAR odřadů HZS hl.m Prahy a Moravskoslezdkého kraje s lékaři Úrazové nemocnice Brno

Dne 25. dubna 2012 se v Úrazové nemocnici v Brně uskutečnil odborný seminář pro zdravotníky USAR odřadů a lékaře Úrazové nemocnice Brno, kteří jsou předurčeni pro nasazení společně s USAR odřadem na mezinárodní záchranné operace. Semináře se zúčastnili zdravotníci pražského i ostravského USAR odřadu a měli možnost prodiskutovat s lékaři celou řadu otázek týkajících se společné činnosti zdravotníků a lékařů na sutinách a při vyprošťování zavalených osob. Na semináři zazněly informace o novinkách v resuscitaci (KPR) a poskytování neodkladné přednemocniční péče (ATLS). Lékaři pohovořili o specifických situacích jako je například vznik crush syndromu u vyprošťovaných osob, jeho následcíh, postupu při vyproštění a další léčbě, a dále o amputacích končetin v polních podmínkách. Lékaři si prohlédli zdravotnické vybavení zdravotníků USAR odřadu Dalším krokem společných aktivit zdravotníků a lékařů připravujících se tak na společné nasazení na mezinárodních záchranných operacíh budou stáže zdravotníků v Úrazové nemocnici Brno.