Odborná příprava kynologů předurčených pro nasazení v rámci IZS - CHomutov 2005

ODBORNÁ PŘÍPRAVA KYNOLOGŮ PŘEDURČENÝCH PRO NASAZENÍ V RÁMCI IZS
5. - 7. května 2005 Chomutov
Od čtvrtka 5. května 2005 do soboty 7. května 2005 proběhlo v MV-GŘ HZS ČR-odborném učilišti požární ochrany v Chomutově (dále jen „OUPO Chomutov“) každoroční instrukčně metodické zaměstnání držitelů kynologických atestů MV-generálního ředitelství HZS ČR. 
Ve srovnání s předchozí akcí, která proběhla v roce 2004 a jejímž obsahem bylo prohloubení a upevnění teoretických znalostí a praktických dovedností jednotlivých kynologů na místě zásahu, byl tentokrát kladen důraz na týmovou práci kynologů a jejich provázanost s řídícími strukturami na místě zásahu. Účastníci IMZ byli rozděleni do 2 tříčlenných a 2 čtyřčlenných skupin, v nichž byli ustaveni vedoucí kynologové a ti zprostředkovávali komunikaci mezi velitelem zásahu a členy kynologického družstva. 

Při úvodní prezenci ve čtvrtek odpoledne obdrželi účastníci výtisk „Metodiky sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů“ - příručky pro odbornou přípravu kynologů, která byla vydána z prostředků MV-GŘ HZS ČR a bude rovněž distribuována na všechny stanice HZS ČR. Podrobný výklad příručky byl obsahem první teoretické části IMZ. 
Další přednášky, které rovněž probíhaly na učebně OUPO Chomutov, byly tématicky zaměřeny na výklad bezpečnostních a taktických zásad pohybu v sutinách, teorii překonávání překážek, základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou, ošetřování psů a první pomoc. Kynologickou problematiku vhodně doplňovaly přednášky o muslimské a islamistické kultuře včetně zkušeností z nasazení v těchto zemích, a to jak z dlouhodobých vojenských misí, tak i z mezinárodních záchranných operací. 
V pátek dopoledne byl zahájen praktický výcvik leteckým přesunem vrtulníkem Letecké služby Policie ČR z areálu OUPO Chomutov - účelem výcviku bylo prověření schopnosti letecké přepravy psovodů se psy na místo zásahu. K uvedenému lze konstatovat, že všichni účastníci IMZ tento transport zvládli naprosto bezproblémově a v případě nutnosti je do budoucna možno s využitím tohoto druhu transportu počítat. 
Na letecký přesun plynule navazovalo praktické nasazení v sutinách, které probíhalo za obtížných klimatických podmínek (déšť, sníh, kroupy, nárazový vítr) v denní i v noční době v demolicích objektů v katastru obce Moldava. Simulaci činnosti jednotek požární ochrany na místě zásahu věrohodně zajišťovali příslušníci HZS hl. m. Prahy, kteří jsou předurčeni pro nasazení do mezinárodních záchranných operací, a touto cestou došlo k procvičení jedné z částí USAR odřadu jako jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR. 
Novým praktickým prvkem IMZ bylo budování polního tábora USAR odřadu poblíž místa nasazení za nepříznivého počasí, nácvik orientace v terénu s navigačním přístrojem GPS a školení základů práce ve výšce a nad volnou hloubkou, které proběhlo na přehradní hrázi vodní nádrže Fláje. 
V pozdních nočních hodinách v pátek s přesahem do časných ranních hodin soboty proběhl pozemní transport účastníků IMZ zpět na OUPO Chomutov. Po krátkém odpočinku byl zde v sobotu dopoledne náročný program IMZ ukončen blokem přednášek s veterinární tématikou. 
Při ukončení IMZ vyjádřili organizátoři ve shrnutí uspokojení nad odbornou připraveností všech zúčastněných držitelů kynologických atestů s přáním nadále navazující dobré spolupráce. Závěrem si organizátoři rovněž dovolili poděkovat OUPO Chomutov za bezproblémové logistické zajištění průběhu IMZ, zástupcům Armády ČR za přednáškovou činnost a poskytnutí obětavých figurantů a příslušníkům HZS hl. m. Prahy a HZS Jihomoravského kraje, kteří se podíleli na organizaci IMZ, za spolupráci.
npor. Ing. Tomáš Hradil, MV-GŘ HZS ČR