Jordánsko 2012

USAR.CZ / .. / Jordánsko 2012

Vzhledem ke složité situaci, která nastala v Jordánsku s přílivem syrských uprchlíků, rozhodla Evropská unie o vyslání speciálního týmu, který bude na místě koordinovat příliv humanitární pomoci do země.  
Za Českou republiku byl do vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního centra EU nominován plk. Ing Vladimír Vlček PhD., náměstek krajského ředitele pro integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje. Pro jeho bohaté zkušenosti z podobných misí byl i následně vybrán Evropskou komisí jako velitel pro misi do Jordánska.
Plk. Vlček má za sebou řadu zahraničních zkušeností. Působil například jako velitel vyhodnocovacího a koordinačního týmu Monitorovacího a informačního střediska EU po ničivém zemětřesení a tsunami v Japonsku v březnu 2011. Kromě Japonska má bohaté zkušenosti z misí v Namibii a Tádžikistánu.
Pětičlenný mezinárodní EUCP tým koordinoval humanitární pomoc států Evropské unie syrským uprchlíkům.
Mise začala v pondělí 24. 9. 2012 v Bruselu, kde proběhla informační a koordinační porada týmu a následně celý tým odletěl do Jordánska, kde působil po dobu sedmi dní. Dne 1. 10. 2012 se tým vrátil do Bruselu a následující den se plk. Vlček vrátil do České republiky.
Plk. Vlček, jako vedoucí týmu, měl na starosti zavedení postupů a standardů při koordinaci humanitární pomoci na místě. Dále zajišťoval příjem a distribuci materiální humanitární pomoci států EU, která je směřována syrským uprchlíkům na území Jordánska.