Nigérie 2013

USAR.CZ / .. / Nigérie 2013

Na základě žádosti Nigerijské vlády o pomoc z prosince roku 2012 a následných diskuzí s EU, která se týkala asistence v oblasti povodňových opatření, bylo v červenci 2013 rozhodnuto o vyslání koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU do Nigérie, která byla v roce 2012 postižena rozsáhlými povodněmi.
Do EUCP týmu byl vybrán také český expert kpt. Ing. Miroslav Lukeš.
Tým na místě vyhodnocoval možnosti protipovodňových opatření. Mise byla zaměřena především na možnost vybudování systému včasného varování, krizové připravenosti a také na koordinaci komunikace mezi národními a regionálními orgány.
Tým v Nigérii působil po dobu 10 dnů od 13. – 22. srpna 2013.