OSTRAVA 2012

 
Ve dnech 16. až 19. října 2012 se stala Ostrava místem setkání speciálních vyhledávacích a záchranných USAR týmů (z anglického Urban Search and Rescue), jejichž hlavním posláním je záchrana osob ze zřícených budov. Týmy přijaly pozvání k účasti na taktickém cvičení nesoucím název OSTRAVA 2012, aby prověřily svou připravenost na plnění úkolů v rámci mezinárodní záchranné operace. Námětem cvičení bylo vyhledávání a záchrana osob zavalených pod troskami budov zřícených vlivem ničivého zemětřesení ve fiktivním státu Chachárie.
Cvičení se zúčastnily dva české USAR týmy (HZS Moravskoslezského kraje a HZS hl. m. Prahy), které byly složeny každý z 35 členů - hasičů, atestovaných kynologů předurčených pro mezinárodní záchranné operace a lékařů z Úrazové nemocnice v Brně. Z Polska dorazil sedmdesátičlenný USAR tým a pozvání pořadatelů rovněž přijal USAR tým ze Slovenska složený z 29 členů.
Cílem cvičení bylo prověřit aktivaci, nasazení a demobilizaci dvou českých USAR týmů v rámci vyslání na mezinárodní záchrannou operaci v souladu s metodikou INSARAG a dále spolupráce se zahraničními USAR týmy.
Stěžejní činnost USAR týmů, tedy vyhledávání a záchrana osob ze zřícených budov následkem zemětřesení, probíhala v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě, kde bylo připraveno reálné prostředí simulující objekty těžce destruované vlivem zemětřesení za pomoci těžké ženijní techniky Záchranného útvaru HZS ČR (dále jen „ZÚ Hlučín“) a ve spolupráci se střelmistry HZS ČR.
Foto: HZS MSK, HZS Hl. m. Prahy