Srbsko 2014

USAR.CZ / .. / Srbsko 2014

plk. Ing. Roman Hlinovský se v květnu 2014 účastnil mise v Srbsku, které bylo postiženo rozsáhlými povodněmi.

plk. Ing. Romana Hlinovský, ředitel HZS Libereckého kraje, byl nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské komise. Hlavním úkolem týmu expertů bylo získání detailních informací o situaci v zemi, provedení průzkumu postižených oblastí, komunikace s místními úřady, ministerstvy a vládou o potřebách v zemi. Na základě těchto informací pak Evropská unie vysílala do oblasti týmy z jednotlivých zemí, materiální pomoc a na místě koordinovala činnost tak, aby pomoc byla co nejefektivnější.