Humanitární pomoc zemím Západní Afriky postiženým Ebolou

Materiální pomoc České republiky oblastem Západní Afriky postiženým Ebolou.

Na základě Usnesení vlády ČR č. 806 ze dne 1.10.2014 bylo v bodě 3 uloženo ministru vnitra, zdravotnictví a předsedovi Správy státních hmotných rezerv realizovat materiální humanitární pomoc ČR oblastem Západní Afriky postiženým Ebolou.

Během měsíce října byly všechny komodity dohodnuté materiální pomoci nakoupeny nebo vyskladněny a převezeny do Národní základny humanitární pomoci MV-GŘ HZS ČR ve Zbirohu, kde byl materiál zabalen a připraven k vypravení.

MV-GŘ HZS ČR materiál nabídlo prostřednictvím Společného komunikačního a informačního systému Evropské komise, která zajišťuje koordinaci humanitární pomoci oblastem západní Afriky a kooperuje se všemi zainteresovanými subjekty.

Dne 30. 10. 2014 byla pomoc prostřednictvím Světové zdravotnické organizace přijata organizací Save the Children International.

Přeprava této pomoci byla realizována holandskou lodí do zemí západní Afriky. Tato loď vyplula 6. listopadu z holandského přístavu Den Helder. Do tohoto přístavu byla materiální pomoc přepravena pozemní cestou Hasičským záchranným sborem České republiky.