Humanitární pomoc 2013

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

 

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:

 

a)      materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,

b)      peněžní dary do zahraničí,

c)      finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,

d)     příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,

e)      dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor,

f)       zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořící Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

 
 

V roce 2013 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí vyčleněny prostředky ve výši 73 mil. Kč.Během roku 2013 bylo realizováno celkem 27 humanitárních projektů ve 30 zemích. Největší podíl z rozpočtu na humanitární pomoc (téměř 40 %) bylo věnováno na pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Sýrie i uprchlíkům ze Sýrie v Jordánsku, Libanonu a Iráku.

            Česká republika v průběhu roku 2013 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Afghánistán, Barma, Jižní Súdán, Demokratická republika Kongo, Malajsie, Etiopie, Jemen, Zimbabwe, Sýrie, Jordánsko, Libanon, Irák, Palestinská autonomní území, Mali, Honduras, Středoafrická republika, Filipíny, Indie, Írán, Somálsko.

           

Pod záštitou Ministerstva vnitra-odboru azylové a migrační politiky realizoval HZS ČR v prosinci 2013 materiální humanitární pomoc do Bulharska, které se potýká s pokračujícím přílivem syrských uprchlíků. Celková hodnota poskytnuté pomoci byla téměř 2 mil. Kč. Obsahem humanitární pomoci byly komodity související s ubytováním syrských uprchlíků v Bulharsku - skládací kovová lehátka, nafukovací lehátka, přikrývky, ručníky, vaky na vodu a skládací židle. Všechny tyto prostředky byly vyčleněny ze stávajících zásob humanitární pomoci ve skladech HZS ČR. Humanitární pomoc byla předána řediteli Ředitelství požární bezpečnosti a civilní ochrany Ministerstva vnitra Bulharské republiky 9. prosince 2013 v Sofii.

 

Expertní pomoc byla v roce 2013 realizována celkem dvakrát. V obou případech to byl kpt. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje.

Kpt. Lukeš se zapojil v srpnu 2013 v rámci týmu Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události Evropské Unie (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) do preventivní mise v Nigérii, která je často postihována rozsáhlými povodněmi. Hlavním cílem mise bylo poskytnutí odborných znalostí a rad místním úřadům, jak vylepšit své kapacity v oblasti připravenosti a odezvy na mimořádné události spojené s povodněmi.

V prosinci 2013 se kpt. Lukeš účastnil mise na Filipínách, které byly postiženy tajfunem Haiyan. Evropská unie postupně vyslala na Filipíny tři týmy Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU – Alpha, Bravo a Charlie. Kpt. Lukeš byl zařazen do týmu Charlie jako zástupce velitele týmu. Hlavními úkoly týmu byla podpora činnosti místních úřadů na postiženém území, posouzení potřeb obyvatelstva a podpora příjmu a rozdělení humanitární pomoci od účastnických států Mechanismu civilní ochrany EU.

 

Záchranářskou humanitární pomoc do zahraničí Česká republika v průběhu roku 2013 nerealizovala.