Cvičení Preparation 2014

Ve dnech 4. – 6. listopadu 2014 se v Kaznějově uskutečnilo taktické cvičení těžkého USAR odřadu. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost těžkého USAR odřadu na splnění požadavků dle mezinárodní metodiky INSARAG a příprava na obhajobu certifikátu INSARAG v roce 2015.

Cvičení bylo koncipováno jako taktické cvičení v rámci složek IZS za účasti CZERT USAR (dle metodiky INSARAG). Cvičení bylo zahájeno na OPIS MV – GŘ HZS ČR, kde byla přijata žádost o pomoc v dané postižené zemi ze strany ERCC. Na základě těchto informací byl řídícím důstojníkem MV – GŘ HZS ČR aktivován štáb GŘ HZS ČR, podskupina pro vyslání záchranářské pomoci do zahraničí, který rozhodl o nabídce poskytnutí humanitární pomoci postižené zemi formou vyslání záchranné jednotky – CZERT USAR, jehož specializací je vyhledání a záchrana osob ze zřícených budov v městské zástavbě. Tato nabídka byla přijata a odřad byl vyslán do Kaznějovska.

 
Námět cvičení

Dne 3. listopadu 2014 ve 23:00 hod místního času (23 UTC) zasáhlo evropskou zemi Kaznějovsko ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení bylo ve hloubce 19 km a vzdáleno 30 km severně od hlavního města Pilsen. Nejvíce postižen je region Plasko a jeho hlavní průmyslová oblast v obci Kaznějov. Následkem zemětřesení došlo k totální destrukci většiny budov městské aglomerace a přilehlých průmyslových oblastí, u zbylých stojících objektů je předpoklad vážného narušení stability. Je reálný předpoklad zavalení velkého počtu osob pod troskami budov. Zemětřesení vážně narušilo infrastrukturu v celé oblasti včetně dodávek vody a narušení energetických sítí. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby.

 Kaznějovsko je země ve střední Evropě, která není členem EU, EHP ani NATO. V brzkých ranních hodinách dne 4. listopadu vyhlásilo Kaznějovsko stav nebezpečí pro celé území státu. Je svolán krizový štáb prezidenta republiky, jakožto nejvyšší koordinační orgán záchranných prací v zemi. Veškeré záchranné složky státu byly aktivovány a působí nepřetržitě v nejvíce postižených oblastech. Republika Kaznějovsko však nemá dostatečné zdroje vlastních sil a prostředků pro zvládnutí situace, a proto se rozhodla požádat o zahraniční pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací (UN-OCHA a EU). Na základě této žádosti MV-generální ředitelství HZS ČR aktivuje CZERT USAR. Zahraniční záchranné týmy budou provádět vyhledávání a záchranu obětí katastrofy na místě mimořádné události ve spolupráci se záchrannými složkami republiky Kaznějovsko.

V místě mimořádné události koordinují záchranné práce místní orgány (Local Emergency Management Authority, dále jen „LEMA“), vzhledem k předpokládanému příjezdu zahraničních záchranných jednotek bude nezbytné, aby první USAR jednotka v místě mimořádné události zřídila příjmové centrum pro příjem mezinárodní pomoci (Reception/Departure Centre) a centrum pro koordinaci nasazení mezinárodní pomoci (On-Site Operations and Coordination Centre). Pro celé území Kaznějovska je vyhlášený první UN SecurityLevel 1, minimální ohrožení.