Humanitární pomoc Nepálu

Dne 25. 4. 2015 zasáhlo Nepál ničivé zemětřesení. Ještě tentýž večer požádal Nepál prostřednictvím mezinárodních organizací o pomoc.

Česká republika do Nepálu vyslala Traumatým ČR, což je tým složen z lékařů Fakultní nemocnice v Brně a logistickou část zabezpečují členové USAR týmu.

Tým v Nepálu působil do 29. května. Během svého působení ošetřil více než 1000 pacientů.

Více informací a fotogalerii lze nalézt na:
http://www.hzscr.cz/clanek/prubezne-aktualni-informace-o-tymu-ceskych-zachranaru-v-nepalu.aspx