Nepál 2015

USAR.CZ / .. / Nepál 2015

Do Nepálu vyslán český expert na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu - plk. Ing. Miroslav Lukeš, HZS Karlovarského kraje, který byl nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské komise

            Plk. Lukeš prošel speciálním výcvikem, pořádaným Evropskou komisí, pro mise tohoto typu a zúčastnil se již podobných misí na Filipínách (tajfun Haiyan) a v Nigérii (prevence povodní) 

Hlavním úkolem týmu expertů bylo získání detailních informací o situaci v zemi, provedení průzkumu postižených oblastí, komunikace s místními úřady, ministerstvy a vládou o potřebách v zemi. Podpora příjmu a distribuce humanitární pomoci zaslané členskými zeměmi EU (Mechanismu), podpora evropských týmů působících v zemi a podpora činnosti zastoupení EU (EU delegation) – posuzování statiky staveb diplomatických sborů EU, evakuace občanů zemí EU letadly přivážejícími humanitární pomoc či záchranné týmy.

            Činnost týmu byla ve spolupráci s místní vládou a samosprávou a „orgány“ OSN (UNDAC, UN OCHA, agentury OSN atd.)