Sequana 2016

Stoletá voda v Pařížské oblasti. Katastrofický scénář z roku 1910 se opakuje. Velká část Paříže je pod vodou, jsou zasaženy historické objekty, průmyslové i obytné části. Více než 500 tis osob je zasaženo povodněmi, bez pitné vody, tepla a jiných důležitých zdrojů.  

To byl hlavní námět mezinárodního cvičení SEQUANA 2016, které se uskutečnilo 8. – 18. 3. 2016. Cvičení pořádala policejní prefektura Paříže, ve spolupráci Evropskou komisí. Partnery při organizaci tohoto cvičení byly Španělsko, Itálie, Belgie a Česká republika.

V rámci Mechanismu civilní ochrany Unie, zažádala Francie o mezinárodní pomoc v této situaci. Česká republika nabídla jako pomoc modul pro detekci chemických, biologických, radiologických a jaderných látek a odběr vzorků (z angl. Chemical Biological Radiological Nuclear detection and Sampling, dále jen „CBRNDET“). Cvičení se nadále účastnili i styční důstojníci HZS ČR předurčení pro zapojování do mezinárodních záchranných operací, a to v roli zástupců dalších týmů pro účely rozehry a organizace cvičení.

Mezinárodní část tohoto cvičení se konala 10. – 13. 3. 2016 v Paříži a přilehlé aglomeraci. Český CBRNDET modul zasahoval v průmyslové oblasti přístavu LIMAY, kde byla simulována chemická havárie po pádu jeřábu na zaplavené cisterny s nebezpečným obsahem. Tým musel vyhodnocovat vzorky odebrané ve spolupráci s chemickým modulem Španělska. Samotný zásah byl komplikován přepravou týmu, včetně jeho vybavení, čluny do zasažené oblasti.

Dále se tým účastnil nasazení v centru Paříže v La Villete, kde se konala mimo jiné i dynamická ukázka schopností mezinárodních týmů v případě takovéto katastrofy. Na závěr cvičení se konaly statické ukázky v blízkosti Eiffelovy věže na Champ de Mars. Český tým byl hodnocen velmi kladně pořadateli cvičení a prokázal schopnost zasahovat a zejména efektivně spolupracovat se zahraničními týmy v případě takovéto události.

CBRNDET modul je určen pro práci v podmínkách chemického a radiačního zamoření, konkrétně ke sběru vzorků a jejich analýze. Modul je složen z 9 příslušníků HZS hl. m. Prahy, kteří mají na starosti management, týlové zabezpečení a dekontaminaci, 4 příslušníků HZS Středočeského kraje (Chemická laboratoř Kamenice) a příslušníka Institutu Ochrany Obyvatelstva Lázně Bohdaneč se speciálním hmotnostním chromatografem. Vozový park modulu tvořila dvě osobní vozidla, přívěs a dvě mobilní laboratoře.

Odbornost a unikátnost českého modulu vzbudil velký zájem veřejnosti, pochvaly z řad mezinárodních kolegů.

Odkaz na video: https://vimeo.com/159480411

Autor: kpt. Ing. Martin Pávek, MV-GŘ HZS ČR