MODEX - IPA FLOODS 2016

Ve dnech 17. – 21. října 2016 proběhlo v oblasti města Záhřeb, v Chorvatsku, mezinárodní modulové taktické cvičení IPA Floods 2016.

Cvičení bylo organizováno v rámci evropského projektu IPA, který je zaměřený na připravenost prevenci a zvládání mimořádných událostí na území Balkánského poloostrova a Turecka. Hlavním organizátorem bylo italské ředitelství civilní ochrany ve spolupráci s evropskou komisí a dalšími členskými státy. MV- GŘ HZS ČR rozhodlo o vyslání modulu pro záchranu na vodní hladině (FRB) v působnosti HZS Moravskoslezského kraje.    

V Chorvatsku, v oblasti města Záhřeb došlo ke katastrofálním povodním. Chorvatsko žádá o nasazení záchranných a čerpacích modulů, žádá o pomoc také Českou republiku. Úkolem FRB ( Flood Rescue with using Boats) modulu v rámci mezinárodní záchranné operace bylo zapojení do záchranných prací a koordinace činnosti s místními orgány krizového řízení a dále spolupráce s místními a zahraničními záchrannými složkami v místě mimořádné události. FRB Modul se skládal z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, lékaře z ÚN Brno.