MODEX - LOTYŠSKO 2016

Ve dnech 26. – 31. října 2016 proběhlo v lotyšském městě Ogre a okolí mezinárodní modulové taktické cvičení MODEX 2016.

Cvičení bylo organizováno rumunským generálním inspektorátem pro nouzové situace, společně s lotyšským úřadem civilní ochrany a ve spolupráci s evropskou komisí. MV- GŘ HZS ČR vyslalo na základě oficiálního pozvání modul pro záchranu na vodní hladině (FRB - Flood Rescue with using Boats), který je v působnosti HZS Moravskoslezského kraje.

V Lotyšsku, v oblasti města Ogre došlo ke katastrofálním povodním. Lotyšsko žádá o nasazení záchranných a čerpacích modulů, žádá o pomoc také Českou republiku. ČR vyšle modul specializovaný na záchranu na vodní hladině během povodní (FRB) na tuto mezinárodní záchrannou operaci. Úkolem FRB modulu bylo zapojení se  do záchranných prací a koordinovat svou činnosti s místními orgány krizového řízení, místními a zahraničními záchrannými složkami v místě mimořádné události.

FRB Modul se skládal z 35 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a lékaře z ÚN Brno.