Humanitární pomoc 2016

HUMANITÁRNÍ POMOC

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

 

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat zejména tyto formy humanitární pomoci poskytované do zahraničí:

 

a)      materiální pomoc poskytnutím potřebného majetku ve formě daru do postižené oblasti po vzniku mimořádné události,

b)      peněžní dary do zahraničí,

c)      finanční příspěvky veřejným institucím a nevládním neziskovým organizacím v zahraničí,

d)      příspěvky mezinárodním organizacím a integračním seskupením,

e)      dotace nevládním neziskovým organizacím v České republice na poskytování humanitární pomoci do zahraničí státům mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor,

f)       zapojování do mezinárodních záchranných operací vysíláním záchranářů nebo odborníků s potřebným vybavením podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb. Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států Evropské unie a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

V roce 2016 byly na humanitární pomoc ČR do zahraničí v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí původně vyčleněny prostředky ve výši 73 milionů Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o dalších 30,79 mil. Kč na pomoc Sýrii a Libanonu a na realizaci programu MEDEVAC při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (1,9 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí).

            Během roku 2016 bylo podpořeno celkem 35 humanitárních aktivit ve 25 zemích v souhrnné hodnotě 101 241 690,53 Kč. Téměř 70% rozpočtu (72 mil. Kč) bylo vynaloženo na humanitární pomoc v souvislosti s konflikty v Sýrii, Iráku, Jižním Súdánu, Středoafrické republice a Afghánistánu a nuceným vysídlením z těchto zemí v příslušných regionech.

            Česká republika v průběhu roku 2016 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Řecko, Turecko, Sýrie, Irák, Barma, Nepál, Etiopie, Jižní Súdán, Středoafrická republika, Libanon, Afrika a Indie, Srí Lanka, Makedonie, Írán a Pákistán, jižní oblasti Afriky, Ekvádor, Palestinská autonomní území a organizaci UN OCHA (Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí).

 

Mezinárodní záchranné operace a poskytování materiální humanitární pomoci do zahraničí

 

Záchranářskou humanitární pomoc a expertní pomoc do zahraničí Česká republika v průběhu roku 2016 nerealizovala. Záchranářskou pomoc nebylo možné z ČR vyslat, protože její poskytnutí by vzhledem ke vzdálenosti nebylo efektivní.

 
Materiální humanitární pomoc
 
Řecko

            V roce 2016 byla materiální humanitární pomoc poskytnuta Řecku, které v  prosinci 2015 požádalo prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU o pomoc v souvislosti s velkým přílivem uprchlíků (materiální pomoc z České republiky byla poskytnuta na podporu řešení uprchlické krize také do jiných zemí již v roce 2015). ČR vyslala na začátku ledna 2016 konvoj s materiální humanitární pomocí. Pomoc obsahovala nafukovací matrace, spací pytle, kamínka, přikrývky a pláštěnky. Hodnota tohoto materiálu byla téměř 4,3 milionů Kč.

 
 
Makedonie

            Makedonie byla na počátku srpna 2016 zasažena přívalovými dešti a povodněmi. Na základě žádosti postižené země poskytla ČR materiální humanitární pomoc ve formě elektrocentrál a čerpadel. Ty byly dále využity a distribuovány  do nejvíce postižených oblastí prostřednictvím Ředitelství pro ochranu a záchranné práce v Makedonii. Celková hodnota materiální pomoci činila bezmála 1,28 mil. Kč.

 

Podrobné informace o humanitární pomoci nejen v roce 2016 naleznete na www.usar.cz.

Na rok 2017 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí vyčleněno 130 milionů Kč.