MOLDEX 2017 - Moldavsko 2017

Cvičení EU MOLDEX 2017

V rámci pokračujícího projektu zahraniční rozvojové spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska, financovaného Českou rozvojovou agenturou se letos do jeho podzimní části zapojil CBRN odřad HZS ČR (Chemická, biologická, radiologická jaderná detekce a odběr vzorků) a to účastí v mezinárodním cvičení organizovaným Evropskou unií (v rámci projektu Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters in the Eastern Partnership Countries 2). Mezinárodní cvičení „EU MOLDEX 2017“ proběhlo ve dnech 18. 9.  – 22. 9. 2017 v Moldavsku za účasti záchranných týmů ze šesti partnerských zemí a dalších týmů mechanismu civilní ochrany EU. Účelem tohoto cvičení bylo otestovat schopnost zúčastněných týmů společně pracovat a řešit záchranářské úkoly. Důraz byl kladen nejen na mezinárodní spolupráci, ale cvičení zároveň poskytlo příležitost pro hostitelskou zemi zapojit a ověřit své národní kapacity. Námětem cvičení bylo zemětřesení, jehož následkem došlo ke zřícení budov a protržení přehrady s následným zaplavením oblasti. Součástí scénáře byla také nehoda dopravních prostředků přepravující nebezpečné chemické látky. Po cvičení samotném následovala konference, která nabídla možnost výměny zkušeností získaných během cvičení. Role CBRN odřadu České republiky spočívala převážně ve spolupráci s moldavskými hasiči u zásahu, při kterém došlo k úniku nebezpečných látek - speciální technické prostředky určené pro takové zásahy byly v rámci projektu zakoupeny moldavským hasičům již v předešlém roce.

Informace a fotogalerie HZS hl. m. Prahy:

 http://www.hzscr.cz/clanek/cviceni-moldex-2017-skoncilo-cesky-tym-byl-zapojen-do-3-mimoradnych-udalosti.aspx

video:
 
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLORI6eRB228O3cRnYLLUfVPqpNo_Vb5gA