Gruzie 2019

USAR.CZ / .. / Gruzie 2019

Poradenská mise EUCP Týmu v Gruzii

Prevention and Preparedness Mission za účelem založení výcvikového centra v Gruzii.

 

Ve dnech 10. -  22. března 2019 se zúčastnil styčný důstojník Hasičského záchranného sboru České republiky mjr. Ing. Jan Hora (HZS Plzeňského kraje) jako člen – expert ve funkci zdolávání požárů – EUCP týmu (European Union Mechanism Civil Protection Team) poradenské mise v Gruzii.

Koncem roku 2018 Gruzínská vláda provedla reformy v EMS - Emergency Management Service , které bylo přesunuto v rámci Ministerstva vnitřních věcí (Ministry of Internal Affairs). Účelem těchto institucionálních a funkčních reforem bylo vytvoření efektivního systému civilní ochrany, který posílí vnitřní spolupráci v oblasti reakce na mimořádnou událost, stejně tak prevenci, přípravu a fázi obnovy. Jednou z priorit v rozvoji služeb je zvýšení kapacity výcvikového centra pro nové a také zkušené hasiče, záchranáře, CBRN odborníky a místní krizový management a dobrovolníky.

12. února 2019 předložila Gruzie Žádost Unijnímu Mechanismu civilní ochrany (Union Civil Protection Mechanism) o experty do poradní mise, která se měla konat ve dnech 13. - 21. března 2019. Mise měla poskytnout vyhodnocení současného stavu a vytvořit podrobný návod pro vytvoření výcvikového centra pro hasiče, záchranáře, místní krizový management EMS v Gruzii. Cílem je navrhnout výcvikové centrum v rámci vzdělávacího systému na úrovni EU standardů.

Gruzie žádala o celkem 11 expertů do EUCP týmu.

Unijní Mechanismus civilní ochrany prostřednictvím ERCC vznesl požadavky na nominaci expertů do zmiňované  mise. Členské státy, mezi nimi i ČR nabízeli své odborníky v požadovaných oblastech: zdolávání požárů, záchranné operace v terénu, CBRN, krizový management apod. Za ČR byl vybrán mjr. Ing. Jan Hora, který se spolu s ostatními členy týmu mise zúčastnil.

Po návratu z mise proběhl na generálním ředitelství HZS ČR debrífink se zástupci odboru  IZS a výkonu služby a odboru operačního řízení o samotném průběhu mise, při němž došlo k vyhodnocení stávajícího stavu civilní ochrany v Gruzii, posléze i návrh výcvikového střediska a vyloučena nebyla ani budoucí spolupráce českých a gruzínských hasičů.