Přírodní katastrofy v roce 2018

Přírodní katastrofy v roce 2018

zdroj: Cred Crunch

V roce 2018 došlo podle zprávy EM-DAT (Mezinárodní databáse katastrof) celosvětově k celkem 315 přírodním katastrofám při nichž zemřelo 11,804 osob a 68 mil. jich bylo těmito událostmi zasaženo.
Největší podíl na katastrofách v roce 2018 měly povodně (127), dále bouře (95) a sucho s vysokými teplotami (41).

Níže přikládáme celkové přehledy:

Přehled katastrof v roce 201810 nejvíce postižených zemí dle usmrcených osob:10 nejvíce zasažených zemí dle dopadu na obyvatelstvo: