Výcvik kynologů atestovaných ve specializaci S-Sutinové vyhledávání - červen 2019

5-denní instrukčně metodické zaměstnání kynologů HZS, dále kynologů předurčených pro MZO a kynologů atestovaných ve specializaci S-Sutinové vyhledávání, se psy se zaměřením na sutinové vyhledávání

 

Ve dnech 5. – 9. června 2019 organizovalo MV-GŘ HZS ČR instrukčně metodické zaměstnání kynologů se zaměřením na sutinové vyhledávání v bývalém vojenském prostoru Ralsko nedaleko Mimoně. Zaměstnání se zúčastnili kynologové nejen z řad HZS ČR, ale také z kynologických organizací napříč celou ČR. Celkově se tak IMZu zúčastnilo 33 osob.

IMZ byl rozdělen do 3 bloků. První blok byla odborná příprava zaměřená na metodiku výcviku kynologa u HZS ČR s rozšířením na vedení ostatních kynologů během zásahu v sutinovém vyhledávání. Druhý blok se týkal kynologů, kteří jsou předurčení pro mezinárodní záchranné operace v rámci USAR týmu. Proběhl jak praktický výcvik, tak i teoretické přednášky s ohledem na reklasifikaci dle metodiky INSARAG (International Search and Rescue advisory group). Poslední třetí blok byl zaměřen na podmínky a specifika zásahů v ČR. V rámci IMZu bylo umožněno kynologům, kteří se na splnění kynologického atestu teprve chystají, zacvičit si a včetně metodického výcviku jak se pro tuto činnost lépe připravit.

Kynologové se svými psy si tak v praxi několikrát vyzkoušeli vyhledávání v sutinách v různých formách a absolvovali také několik přednášek pro upevnění a rozšíření jejich znalostí.

Velký dík patří ZÚ HZS ČR, který poskytl nezbytné zázemí a materiální vybavení.