Humanitární pomoc Bosna a Hercegovina - leden 2020

Materiální humanitární pomoc Bosně a Hercegovině

Bosenská vláda požádala ČR o pomoc při zvládání další migrační vlny uprchlíků. Ministr vnitra ČR proto pověřil MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru organizací humanitární pomoci.

Po zvážení možností HZS ČR bylo původně navrhnuto poskytnout dva moduly tzv. humanitární základny, které by umožnily komplexně zajistit ubytování pro 300 osob.

V průběhu dalších jednání však bosenská strana požádala o poskytnutí spacích pytlů (2000 ks), přikrývek (2000 ks), jídelního nádobí (třídílná sada; 500 ks) a pláštěnek (2000 ks). Účetní hodnota tohoto materiálu je cca 2 310 000 Kč.

K přepravě materiálu bylo potřeba  4 nákladních vozidel + doprovodné osobní vozidlo.

Na základě jednání zástupců ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky a skupiny MV - generálního ředitelství HZS ČR pro vysílání humanitární pomoci do zahraničí byl stanoven datum realizace v první polovině ledna 2020.

Po zajištění materiálu bylo nutné ustanovit jednotku MV - generálního ředitelství, která pod vedením jejího velitele plk. Ing. Lukáše Kmece ze Záchranného útvaru HZS ČR a jeho zástupce ppor. Ing. Ondřeje Šestáka z HZS Jihomoravského kraje (oba styční důstojníci HZS ČR předurčeni pro mezinárodní operace) zajistila transport a předání materiálu v Sarajevu.

Shromáždění všech jedenácti příslušníků HZS ČR, kteří tvořili jednotku MV-generálního ředitelství HZS ČR, proběhlo 10. ledna 2020 v areálu Skladovacího a opravárenského závodu HZS ČR ve Zbirohu. Zde byl materiál vyčleněný ze zásob SOZ HZS ČR (materiál byl součástí zásob pro nouzové přežití obyvatelstva ČR) naložen do určených nákladních vozidel, prošel celním odbavením a byl připraven k transportu.

Poskytnutí humanitární pomoci ve formě zásob pro nouzové přežití obyvatelstva (spací pytle, přikrývky ad.) ve výši 2 310 000 Kč bude v plné výši částky investováno zpět do pořízení prostředků na zabezpečení jak nouzového přežití obyvatelstva, tak úkolů na úseku výstavby (a případného provozu) registračních míst.

Za účasti  ministra vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby, který přečetl Rozkaz k účasti jednotky na mimořádné zahraniční služební cestě do Bosny a Hercegoviny, vyjel konvoj směr Brno do areálu Školního a výcvikového zařízení HZS ČR. Odtud dále pokračoval v pondělí 13. ledna 2020 brzy ráno přes Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny. V úterý došlo k předání materiálu představitelům místního Červeného kříže, také za účasti zástupců velvyslanectví ČR a Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny.

Problémy během cesty se vyskytly pouze na bosenských hranicích, kde se konvoj vozidel zdržel při vyřizování celních dokumentů přes 4 hodiny.

Zpáteční cesta konvoje zpět do České republiky proběhla bez větších komplikací a jednotka dorazila zpět do Brna ve středu v nočních hodinách, odkud se příslušníci rozjeli na své základny.