Humanitární pomoc 2019

Humanitární pomoc

 

Poskytování humanitární pomoci Českou republikou se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z tohoto rozpočtu lze financovat humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí zejména záchranářskou, materiální, finanční, poradenskou nebo kombinovanou.

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb., Ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

Na humanitární pomoc v roce 2019 bylo původně vyčleněno 218 milionů Kč; v průběhu roku byl rozpočet navýšen o dalších 28 milionů Kč na pomoc Sýrii a na realizaci programu MEDEVAC při zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. V roce 2019 bylo z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí podpořeno celkem 50 humanitárních aktivit ve 27 zemích v souhrnné hodnotě 245,28 milionů Kč.

Podobně jako v předchozích letech byla značná část humanitárního rozpočtu (80 %) věnována na potřeby nuceně vysídlených lidí (vnitřně i v třetích zemích) hlavně

v důsledku konfliktů, včetně podpory hostitelských komunit; zbylých 20 % šlo na okamžitou pomoc i obnovu po katastrofách.

ČR v průběhu roku 2019 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Filipíny, Indonésie, Írán, Pákistán, Jemen, Jižní Súdán, Jordánsko, Kambodža, Libanon, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Bangladéš, Řecko, Sahel (Mali, Niger), Sýrie, Ukrajina, Venezuela, Zambie, Irák, Palestinská autonomní území/Gaza.

V průběhu roku 2019 byla poskytnuta materiální pomoc Íránu a Řecku a expert HZS ČR byl zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie, který byl vyslán do Gruzie.  

Na rok 2020 je na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí vyčleněno 220 milionů Kč.

 

 

Írán

Írán byl v březnu 2019 zasažen rozsáhlými povodněmi, při kterých bylo postiženo více jak 12 milionů obyvatel a 2 miliony obyvatel bezprostředně potřebovalo humanitární pomoc. Na základě žádosti íránských úřadů došlo v dubnu 2019 k aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie. Na základě rozhodnutí ministra vnitra a ministra zahraničních věcí nabídla Česká republika materiální pomoc, která byla íránskými úřady přijata. Materiální pomoc obsahovala 16 ks elektrocentrál, 16 ks kalových čerpadel, 480 přikrývek, 96 spacích pytlů a 16 stanů. Veškerý materiál byl vyčleněn ze Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR. Ve spolupráci s 24. základnou dopravního letectva v Praze-Kbelích byla naplánována letecká přeprava tohoto materiálu pomocí letounu CASA C-295 M. Jako doprovod materiální pomoci byli určeni styční důstojníci předurčení pro mezinárodní záchranné operace plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. z HZS Olomouckého kraje a ppor. Mgr. Petr Vodička z HZS hl. m. Prahy. Samotný let se uskutečnil dne 17. dubna 2019 a ještě týž den byla materiální pomoc předána na letišti v Teheránu zástupci Íránského společenství Červeného půlměsíce za přítomnosti vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Teheránu Ing. Svatopluka Čumby. Pomoc následně putovala do postižených provincií Lorestan a Khuzestan. Celkové náklady na humanitární pomoc byly necelých 2 mil. Kč.

 

Řecko

V srpnu 2018 bylo Řecko postiženo rozsáhlými požáry, které zasáhly především jižní oblasti Řecka. Začátkem září 2018 oslovilo ministerstvo zahraniční věcí HZS ČR s návrhem poskytnutí humanitární pomoci pro Řecko z důvodu obnovy materiálu po rozsáhlých požárech. Zastupitelský úřad ČR v Athénách ve spolupráci s ředitelstvím řeckých hasičů identifikoval pro poskytnutí pomoci Hasičský sbor v Megaře.

Na základě konzultací mezi všemi stranami bylo navrženo poskytnout řeckému hasičskému sboru v Megaře pomoc ve formě dodávky automobilů (2 ks Pick-Up 4x4, 1 ks minibus Van) a vybavení potřebného pro plnění hasičských úkolů jednotky v Megaře, jako například kalová čerpadla, svítilny do výbušného prostředí, vzduchový kompresor, tlakový čistič, zásahová obuv a další vybavení pro zasahující hasiče.

V roce 2019 byl materiál postupně HZS ČR pořízen. Konvoj s humanitární pomocí vyrazil z České republiky dne 22. května a dne 25. května byla humanitární pomoc oficiálně předána v Megaře místním hasičům za účasti českého velvyslance v Řecku pana Ing. Jana Bondyho s doprovodem, a generálporučíka Stefanose Kolokourise, zástupce velitele Hasičského záchranného sboru Řecka.

Celková částka na poskytnutí pomoci byla 5 mil. Kč.

 

Gruzie

Dne 12. února 2019 předložila Gruzie Žádost Unijnímu Mechanismu civilní ochrany (Union Civil Protection Mechanism) o experty do poradní mise, která se měla konat ve dnech 13. - 21. března 2019.

Mise měla poskytnout vyhodnocení současného stavu a vytvořit podrobný návod pro vytvoření výcvikového centra pro hasiče, záchranáře, místní krizový management EMS v Gruzii. Cílem bylo navrhnout výcvikové centrum v rámci vzdělávacího systému na úrovni EU standardů.

Gruzie žádala o celkem 11 expertů do EUCP týmu. Unijní Mechanismus civilní ochrany prostřednictvím ERCC vznesl požadavky na nominaci expertů do zmiňované  mise. Členské státy, mezi nimi i ČR nabízeli své odborníky v požadovaných oblastech: zdolávání požárů, záchranné operace v terénu, CBRN, krizový management apod.

Za ČR byl vybrán plk. Ing. Jan Hora (HZS hl. m. Praha) jako expert na zdolávání požárů, který se spolu s ostatními členy týmu mise zúčastnil