Humanitární pomoc Čína - únor 2020

Materiální humanitární pomoc Číně

 

Od podzimu 2019 se v Číně, s epicentrem v aglomeraci Wuchan, šíří virus označovaný 2019-nCOv, reps. Koronavirus. Vzhledem k rychlému šíření i do dalších zemí regionu a na další kontinenty deklarovala WHO (Světová zdravotnická organizace) dne 30. ledna 2020 šíření koronaviru jako mezinárodně významné ohrožení veřejného zdraví.

Na žádost čínských orgánů proběhla přes středisko rychlé odezvy na mimořádné události EU (ERCC) aktivace Mechanismus civilní ochrany EU, s žádostí o osobní ochranné prostředky, později doplněna taktéž o desinfekční prostředky.

Na základě těchto skutečností přijala Vláda ČR dne 3. ledna 2020 doporučení ministra zahraničních věcí na vyčlenění až 10 mil. Kč z humanitárního rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. Z této částky bylo vyčleněno 6 mil. Kč na podporu plánu odezvy pro WHO a zbylé 4 mil. Kč na zakoupení osobních ochranných prostředků a zabezpečení přepravy tohoto materiálu do Číny.

Nákup materiálu zabezpečilo z komerčního trhu Ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně se jednalo o ochranné a desinfekční prostředky – zdravotní rukavice (150 000 ks), operační pláště (15 200 ks), chirurgické masky (10 896 ks), zdravotní masky (6 091 ks), prášková a tekutá desinfekce (5 ks). Celkem se jednalo o 24 palet materiálu o hmotností 4,5 tuny.

Přeprava materiálu byla zabezpečena po dvou liniích, pozemní cestou do místa shromáždění materiálu ve Vídni, o jejíž realizaci bylo požádáno MV-GŘ HZS ČR a leteckou cestou z Vídně do Wuhanu, která byla zabezpečena nasmlouvaným letounem rakouského červeného kříže. Spolu s Českou republikou a Rakouskem využily letecké přepravy materiálu z Vídně i Maďarsko a Slovinsko.

K přepravě materiálu do Vídně bylo potřeba jedno nákladní vozidlo a jedno doprovodné osobní vozidlo. Na základě jednání zástupců Generálního ředitelství pro veřejnou bezpečnost Rakouské republiky a skupiny MV -­ generálního ředitelství HZS ČR pro vysílání humanitární pomoci do zahraničí bylo stanoveno datum shromáždění materiálu ve Vídni na den 14. 2. 2020.

Po zajištění materiálu bylo nutné ustanovit jednotku MV­-generálního ředitelství HZS ČR. Ta pod vedením jejího velitele pplk. Mgr. Michala Žůrka, z MV-GŘ HZS ČR a jeho zástupce pprap. Bc. Jiřího Kubeše z HZS Hl. m. Prahy, kteří jsou oba styční důstojníci HZS ČR předurčeni pro mezinárodní operace, zajistila transport a předání materiálu na letišti ve Vídni.

Shromáždění všech čtyř příslušníků HZS ČR, kteří tvořili jednotku MV­-generálního ředitelství HZS ČR, proběhlo 13. února 2020 v areálu Národní základny humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu. Zde byl materiál navezen od jednotlivých dodavatelů, musel projít celním odbavením a mohl být naložen do nákladního automobilu. Poté byl připraven k transportu.

Za účasti náměstka generálního ředitele HZS ČR doc. JUDr. Františka Vavery Ph.D.LL.M. a ředitele odboru operačního řízení GŘ HZS ČR plk. Ing. Romana Bílého, který přečetl Rozkaz k účasti jednotky na mimořádné zahraniční služební cestě do Vídně, vyjel konvoj směr Brno do ­areálu Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Odtud v pátek 14. února 2020 brzy ráno dále pokračoval směr Rakousku, až do cargo zóny vídeňského letiště, kde proběhlo oficiální předání materiálu zodpovědným osobám. Přeprava materiálu proběhla bez problémů a konvoj se v pátečních večerních hodinách vrátil zpět na svou základnu.

Materiální pomoc byla přepravena do čínského Wuchanu dne 23. 2. 2020.

Česká republika poskytuje do zahraničí humanitární pomoc na bilaterální úrovni nebo prostřednictvím mezinárodních organizací. Kontaktním místem České republiky pro mezinárodní organizace je operační a informační středisko MV­-generálního ředitelství HZS ČR.