Humanitární pomoc Řecko - březen 2020

Materiální humanitární pomoc Řecku

 

Na začátku měsíce března požádala Řecká vláda prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události Evropské unie (ERCC EU) o aktivaci Mechanismu Civilní ochrany Unie a následnou pomoc při zvládání další migrační vlny uprchlíků. Seznam požadovaných komodit obsahoval především materiální pomoc související s ubytováním velkého množství osob v uprchlických táborech.

Na základě jednání zástupců Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky a skupiny MV - generálního ředitelství HZS ČR pro vysílání humanitární pomoci do zahraničí bylo rozhodnuto o zaslání nabídky následujícího materiálu: nafukovací lehátka (1000 ks), spací pytle (1000 ks), vlněné přikrývky (1000 ks), gumové boty (1000 ks), pláštěnky (1000 ks), ručníky (1000 ks), kalová čerpadla (10 ks), teplovzdušné agregáty (10 ks) a elektrocentrály (4 ks) o celkové hodnotě 2,37 mil. Kč. Tato nabídka byla následně Řeckou vládou akceptována v plném rozsahu.

K přepravě materiálu, který byl rozložen na celkem 80ti paletách, bylo potřeba pěti nákladních vozidel a dvou doprovodných osobních vozidel.

Pro zajištění přepravy materiálu byla ustanovena jednotka MV - generálního ředitelství, jejímž velitelem byl jmenován pplk. Ing. Ivo Adámek ze Záchranného útvaru HZS ČR a jeho zástupcem por. Mgr. Vratislav Malý z HZS Jihočeského kraje (oba styční důstojníci HZS ČR předurčeni pro mezinárodní operace). Jednotka MV-GŘ HZS ČR, která čítala patnáct členů, zajistila transport a předání materiálu jejímu příjemci v Řecku.

Shromáždění všech patnácti příslušníků HZS ČR proběhlo 6. března 2020 v areálu Národní základny humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu. Zde byl materiál vyčleněný ze zásob Skladovacího a Opravárenského zařízení HZS ČR (materiál byl součástí zásob pro nouzové přežití obyvatelstva ČR) naložen do určených nákladních vozidel a připraven k transportu.

Za účasti generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby, který přečetl Rozkaz k účasti jednotky na mimořádné zahraniční služební cestě do Řecka, vyjel konvoj směr Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko - kde byl cílovou destinací Centrální sklad řeckých hasičů v Mandře. Bezproblémové průjezdy přes hranice jednotlivých států a jejich území byly přes kontaktní body zajištěny v předstihu operačním a informačním střediskem MV-GŘ HZS ČR. Z důvodu velké vzdálenosti, kterou musel konvoj urazit (celkově 4500 km), bylo zajištěno jednotce ubytování jak na cestě tam, tak nazpět v Maďarsku (Szeged) a Bulharsku (Sofii). V pondělí 9. března došlo k předání materiálu představitelům Generálního ředitelství Civilní ochrany v Řecku, také za účasti zástupce velvyslanectví České republiky v Řecku.

Bohužel ani tato cesta se neobešla bez komplikací, kdy v Bulharsku došlo k poruše na brzdovém systému jednoho z nákladních automobilů. Jeho náklad musel být proto přeložen do zbývajících automobilů a posléze za pomoci místních hasičů z Vidinu byla zajištěna jeho oprava v autoservisu. Při cestě nazpět byl již opravený automobil vyzvednut.

Jednotka MV-GŘ HZS ČR dorazila v pořádku zpět na svou základnu ve večerních hodinách dne 12. 3. 2020.